Podział majątku po rozwodzie – co w przypadku wspólnych długów?

Jest to także etap trudny, często długotrwały (jeżeli podział majątku dokonywany jest na drodze sądowej już po orzeczeniu rozwiązania małżeństwa przez rozwód). Nie zawsze w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą same aktywa. Pojawia się zatem pytanie – jak dokonać podziału długów po rozwodzie? Podział długów po rozwodzie – czy jest możliwy? W tym miejscu trzeba […]

Jak przebiega sprawa o separację?

Separacja jest swego rodzaju alternatywą dla rozwodu – dzięki możliwości jej zniesienia, może stanowić dobre rozwiązanie dla małżonków, którzy widzą możliwość powrotu do wspólnego pożycia w przyszłości. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie możliwości jej uzyskania – w trybie nieprocesowym (tzw. separacja za porozumieniem stron) oraz w normalnym procesie (separacja sądowa). Separacja za porozumieniem stron Pierwsza […]

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Po ustaniu małżeństwa kolejnym etapem uregulowania sytuacji między byłymi małżonkami jest dokonanie podziału majątku. Często zastanawiają się oni, czy jest możliwe ustalenie nierównych udziałów w dotychczasowym majątku wspólnym. Według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego taka możliwość istnieje, jednak nie w każdym przypadku – aby ustalić nierówny podział majątku muszą być spełnione konkretne warunki. Kto może żądać […]

Jak długo po rozwodzie można się ubiegać o podział majątku?

Orzeczenie rozwodu niesie ze sobą wiele konsekwencji. Jedną z najpoważniejszych jest ustanie wspólności majątkowej między byłymi małżonkami – przekształca się ona wówczas we współwłasność w częściach ułamkowych, tzn. taką, w której każdy współwłaściciel ma określony przypadający mu udział (w przypadku rozwodzących się małżonków zazwyczaj jest to połowa całego dotychczasowego majątku wspólnego, choć w szczególnych przypadkach możliwe […]

Umowa małżeńska o zniesienie wspólności ustawowej

Istnieją dwa sposoby zniesienia współwłasności małżeńskiej – sądowy i umowny. Pierwszy z nich dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której małżonkowie nie są zgodni co do ustanowienia rozdzielności majątkowej, a jednocześnie zachodzą ważne powody, uzasadniające zniesienie współwłasności majątkowej. Powstaje wówczas tzw. przymusowy ustrój majątkowy. Drugi sposób polega na zawarciu umowy małżeńskiej o zniesieniu wspólności ustawowej. Kiedy […]

Umowny podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego jest możliwy po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Dzieje się to m.in. na skutek orzeczenia rozwodu czy separacji, a także na skutek umowy małżonków, w której ustanawiają oni rozdzielność majątkową. Podział majątku wspólnego w drodze umowy jest możliwy, gdy między stronami istnieje zgodność co do sposobu jego dokonania. Warto postarać się o porozumienie […]

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są korzyści stwierdzenia winy?

Rozwodzący się małżonkowie niejednokrotnie zastanawiają się, czy warto żądać rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy drugiego małżonka. Często jednak decydują się na takie rozwiązanie, mając na względzie wynikające z niego korzyści – mimo tego, że trwa ono długo i wiąże się zazwyczaj z głębokim konfliktem między stronami. Rozstrzygnięcie w sprawie alimentów dla byłego małżonka Pierwszą konsekwencją rozwodu z […]

Upadłość konsumencka a długi alimentacyjne

Upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów dłużnika. Niestety zdarza się, że albo wskutek złego doradztwa albo też wskutek własnej niewiedzy osoby posiadające liczne zadłużenie, w tym z tytułu świadczeń alimentacyjnych decydują na się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej licząc na to, że uda im się uwolnić od ciążącego na nich długu alimentacyjnego. […]

Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka

Pomiędzy rodzicami, którzy żyją w rozłączeniu niejednokrotnie dochodzi do sytuacji konfliktowych w zakresie podjęcia decyzji o istotnych sprawach dziecka. Ot jak chociażby temat ostatnio bardzo na czasie- wybór lokalu, w którym zostanie zorganizowane spotkanie rodzinne po uroczystości pierwszej komunii świętej, z czym ostatnio boryka się jeden z moich klientów. W toku jest sprawa o rozwód, […]

Czy muszę płacić alimenty skoro mam nadpłatę?

W kancelarii często spotykam się pytaniem klientów, czy muszą płacić alimenty jeśli posiadają nadpłatę? Ktoś zapłacił więcej, bo akurat miał, tak na zapas, na gorsze czasy. Niestety, odpowiedź dla zobowiązanych do płacenia alimentów nie jest zadowalająca. Tak. Musisz płacić. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim nie jest dopuszczalne żądanie zwrotu nienależnego świadczenia, jeżeli świadczenie zostało spełnione, […]

Przemoc wobec bliskich. Złośliwe niepokojenie.

Kto doświadczył od swojego byłego partnera obraźliwych, złośliwych zachowań polegających na wielokrotnym wysyłaniu nacechowanych negatywnie wiadomości, wykonywaniu telefonów, często głuchych? Czy wiesz o tym, że takie zachowanie jest karalne? Nie lekceważ tego. O tym, czym jest stalkig (uporczywe nękanie) pisałam tutaj Stalking czyli o uporczywym nękaniu przez partnera Nie każde jednak zachowanie sprawcy jest na […]

Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

Brzmi to być może banalnie, ale naprawdę warto dopilnować tego, aby po zakończeniu sprawy o rozwód uzyskać z sądu odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności. Sąd stwierdzając prawomocność wyroku określa konkretną datę. Potwierdza tym samym, że z tym dniem zostało rozwiązane małżeństwo (a nie w chwili ogłoszenia wyroku przez sąd). O tym jak uzyskać odpis […]