Obsługa Firm /


Upadlosc

Fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek, ze względu na swój skomplikowany charakter prawny, wymagają współpracy specjalistów różnych dziedzin prawa. Przy przeprowadzaniu tych procedur niezbędne jest współdziałanie pomiędzy prawnikami i doradcami podatkowymi, w sposób zapewniający optymalizację podatkową zamierzonych działań.Kancelaria Bętkowska Rajczyk oferuje kompleksową obsługę prawną fuzji, przejęć i przekształceń spółki. Doradztwo oraz pomoc prawna w zakresie fuzji, przejęć spółek i grup kapitałowych, o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, obejmuje:

 • Sprzedaż i zakup udziałów (akcji) spółek.
 • Sprzedaż i zakup przedsiębiorstw.
 • Przeprowadzenie audytu prawnego (duedilligence) łączącej się lub przejmowanej spółki.
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów towarzyszących fuzjom i przejęciom, w tym umów pomiędzy przyszłymi wspólnikami.
 • Przygotowywanie harmonogramów działań związanych z fuzją, przejęciem lub przekształceniem.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z fuzjami i przejęciami w przedmiocie uzyskania na nie zgody polskich i unijnych organów.
 • Przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych w procesach transformacyjnych.
 • Reprezentowanie w postępowaniu rejestrowym podmiotów uczestniczących w fuzjach, przejęciach i przekształceniach.
 • Pomoc w negocjacjach z pracownikami i związkami zawodowymi w związku z fuzją, przejęciem i przekształceniem.
 • Optymalizację podatkową powyższych procedur.

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo