Klient Indywidualny /


nieruchomosci

Wspólnoty Mieszkaniowe:

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno właścicielom lokali jak i zarządcom oraz administratorom. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej Wspólnot Mieszkaniowych.

Zapewniamy m.in.:

 • Bieżącą obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych.
 • Dochodzenie zapłaty czynszu i świadczeń z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego lub użytkowego.
 • Dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
 • Dochodzenie zapłaty kosztów eksploatacji, funduszu remontowego i świadczeń przez właścicieli.
 • Doradztwo prawne w zakresie wyodrębniania lokali we wspólnotach mieszkaniowych.
 • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych lub użytkowych.
 • Dochodzenie odszkodowań od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego.
 • Reprezentowanie w sporach wynikłych wskutek zaskarżania uchwał Wspólnot Mieszkaniowych.

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo