Klient Indywidualny /


cywilne

Coraz więcej osób występuje z pozwami przeciwko bankom w związku z zawartymi umowami kredytowymi we frankach szwajcarskich. Nie warto odkładać takich spraw na później, ponieważ każdy miesiąc zwłoki może spowodować, że część należnych pieniędzy będzie już nie do odzyskania z uwagi na przedawnienie. W ramach naszej kancelarii:

 • zapewniamy współpracę z analitykami finansowymi, co gwarantuje rzetelne i szczegółowe wyliczenie dochodzonych kwot już na etapie przedsądowym,
 • reprezentujemy klientów w negocjacjach na etapie przedsądowym,
 • zabezpieczamy Twoje roszczenie przerywając bieg przedawnienia,
 • zapewniamy zastępstwo procesowe w dochodzeniu roszczeń w związku z niedozwolonymi (abuzywnymi) klauzulami znajdującymi się w umowach kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty obecnej i naruszających interesy konsumentów. Mogą to być między innymi roszczenia z tytułu nadpłaconych rat czy opłat uiszczonych w związku z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego.

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo