Klient Indywidualny /


zamowienia

Planujesz kupić lub sprzedać nieruchomość?
Może okazać się, że niezbędna będzie pomoc prawna przy sporządzeniu umowy przedwstępnej czy też sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości.

Kancelaria świadczy usługi prawne obejmujące m.in. :

 • Doradztwo prawne w sprawach związanych z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości oraz prowadzeniem procesu budowlanego.
 • Analizę stanu prawnego nieruchomości.
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym a także w postępowaniu wieczystoksięgowym.
 • Reprezentowanie klientów w sprawach o zasiedzenie, podział nieruchomości, uzyskanie pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie oraz w sporach sąsiedzkich (również we współpracy z rzeczoznawcami budowlanymi i majątkowymi).
 • Dochodzenie roszczeń z umów z deweloperami i z umów o roboty budowlane.
 • Opiniowanie umów zawieranych z deweloperami.
 • Pomoc prawną w sprawach lokalowych i w sporach ze spółdzielniami mieszkaniowymi.

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo