Klient Indywidualny /


Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są wyjątkowe, dotyczą bowiem kwestii osobistych a ich wynik ma wpływ na życie naszych Klientów i ich rodzin. Dlatego też staramy się, aby pozytywne zakończenie sprawy nastąpiło jeszcze na etapie przedsądowym lub na jednej z pierwszych rozpraw sądowych. W ramach świadczonych usług:

  • Udzielamy porad prawnych przed skierowaniem sprawy do sądu.
  • Przygotowujemy pisma procesowe i oferujemy zastępstwo procesowe w sprawach m.in. o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, podział majątku wspólnego, zaprzeczenie i ustalenie pochodzenia dziecka, o przysposobienie, innych sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

O rozwodach i podziale majątku dowiesz się więcej na blogu www.rozwodprzedsiebiorcy.pl

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM