Klient Indywidualny /


upadlosc

Wprowadzona ostatnio ustawa o upadłości konsumenckiej znacząco zmieniła pozycję dłużnika-konsumenta. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej a posiadające długi otrzymały szansę ich znacznego zredukowania, a nawet całkowitego umorzenia. Jako zespół doświadczonych prawników, pomagamy osobom zadłużonym w sposób optymalny "przeprowadzić" upadłość konsumencką.

Nasza pomoc obejmuje:

 • Udzielanie porad prawnych w zakresie upadłości konsumenckiej.
 • Dokonywanie analizy sytuacji prawno – finansowej pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
 • Renegocjowanie z bankiem warunków umowy kredytowej oraz spłaty istniejącego już zadłużenia.
 • Sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • Reprezentacja przed sądem upadłościowym w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • Reprezentacja w toku postępowania upadłościowego prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
 • Sporządzanie środków zaskarżenia przewidzianych przepisami upadłości konsumenckiej.

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo