Obsługa Firm /


nieruchomosci

Kancelaria Bętkowska Rajczyk świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa upadłościowego. Służymy wsparciem począwszy od szczegółowej analizy sytuacji ekonomicznej, przez skrupulatny wybór optymalnej ścieżki postępowania, przygotowanie przedsiębiorstwa i zarządu do postępowania poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, aż po czynności w toku postępowania upadłościowego, oraz negocjacje z wierzycielami w ramach upadłości układowej.

Kancelaria oferuje:

 • doradztwo i reprezentacja na wszystkich etapach postępowania upadłościowego i naprawczego.
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności osobistej władz przedsiębiorców w stosunku do wierzycieli w przypadku naruszenia przez nich postanowień prawa upadłościowego i naprawczego.
 • doradzanie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
 • przygotowywanie wniosków o upadłość likwidacyjną oraz o upadłość z możliwością zawarcia układu.
 • analiza ryzyka związanego z zawieraniem umów i dokonywaniem innych czynności z podmiotami znajdującymi się w złej sytuacji finansowej oraz przedsiębiorcami, których upadłość została już ogłoszona.
 • przygotowywanie wszelkich prawnych zabezpieczeń, chroniących przed skutkami upadłości kontrahentów.
 • doradztwo przy transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw należących do upadłych spółek lub przedsiębiorców indywidualnych (analiza prawna tych przedsiębiorstw).
 • przygotowywanie umów i dokumentów dotyczących sprzedaży majątku w toku postępowania upadłościowego lub naprawczego.

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo