Obsługa Firm /


umowy

ZZamówienia publiczne to skomplikowana procedura zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Wydatkowanie pieniędzy publicznych wymaga szczególnej odpowiedzialności, uwagi i ostrożności w działaniu. Celem każdego wykonawcy jest przygotowanie oferty odpowiadającej wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która swoją konkurencyjnością przebije pozostałe oferty.

W ramach prawa zamówień publicznych, Kancelaria:

 • Udziela porady prawne i sporządza opinie prawne.
 • Doradza przy sporządzaniu lub zgłaszaniu uwag do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień.
 • Sporządza środki ochrony prawnej (odwołania i skargi).
 • Reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) w postępowaniach odwoławczych oraz przed Sądami w sprawach skarg na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.
 • Sporządza umowy z wykonawcami oraz podwykonawcami oraz reprezentuje Klientów w sporach z ich udziałem.

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo