Prosta spółka akcyjna (PSA)

Już od 1 lipca 2021 r. istnieje trzeci rodzaj spółki kapitałowej- prosta spółka akcyjna (PSA). PSA ma być nowoczesnym rozwiązaniem dla innowacyjnych przedsięwzięć, w tym w szczególności startupów i spółek high-tech, łącząc cechy spółki osobowej (możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług) ze spółką kapitałową (rozbudowany mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji). Prosta […]

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału- czy frankowicze mają się czego obawiać?

Sądy w sprawach frankowych coraz częściej orzekają nieważność umowy, skutkiem czego jest obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń. Krótko mówiąc konsument oddaje kredyt a bank to co od konsumenta w ramach dotychczas dokonanych spłat pobrał. Coraz częściej jednak słychać głosy ze strony przedstawicieli banków, po dokonaniu wzajemnych rozliczeń będą kierowały przeciwko frankowiczom pozwy o wynagrodzenie za korzystanie […]

Przedawnienie roszczeń bankowych w sprawach frankowych.

Kiedy przedawnia się kredyt? Z perspektywy kredytobiorcy w kwestii rozliczeń z bankiem najistotniejsze znaczenie ma 10 letni termin przedawnienia. Krótko mówiąc w przypadku wygrania sprawy frankowej kredytobiorca może odzyskać zwrot zapłaconych bankowi rat (w przypadku nieważności umowy) lub nadpłaconych (w przypadku uznania niektórych zapisów umowy za naruszające prawa konsumenta) za maksymalnie 10 lat wstecz licząc […]

Spłacony kredyt we frankach- czy można odzyskać pieniądze?

Jeśli spłaciłeś już kredyt we frankach, czy ty z uwagi na upływ terminu umowy, czy też dokonując spłaty kredytu w frankach przed okresem wynikającym z harmonogramu, nie tracisz szansy na odzyskanie pieniędzy. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu we frankach Kredytobiorca, który spłacał kredyt w CHF może nadal zażądać od Banku zwrotu nienależnie pobranych środków. Istotna […]

ZMIANY W REGULACJI UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ PO 1 STYCZNIA 2016 ROKU.

Przepisy o postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 stycznia 2016 roku znajdą zastosowanie wobec szerszej grupy adresatów. Regulacja art. 4912 ust. 3 PrUp została poszerzona o odwołanie do art. 8 i art. 9. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 8, wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także […]

KIEDY WIERZYCIEL MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ORZECZENIE ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DŁUŻNIKA?

W aktualnym stanie prawnym, zakres przedmiotowy zakazu, o którym mowa w przepisie art. 373 ust.1 PrUpN obejmuje zarówno działalność gospodarczą prowadzoną na własny rachunek, jak również pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia. Zgodnie z art. 373 ust.1 PrUpN sądowi przysługuje uprawnienie do orzeczenia wyżej […]

ODSETKI W POSTEPOWANIU UKŁADOWYM.

Odsetki w prawie cywilnym uważane są najczęściej za wynagrodzenie za używanie przez pewien czas cudzego kapitału lub za opóźnienie zapłaty sumy pieniężnej czy wreszcie za utratę możliwości używania sumy zatrzymanej bądź wyłożonej w interesie drugiej strony i podlegającej zwrotowi (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2014 r., sygn. akt V CSK 421/13). Odsetki w […]

ZMIANY W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

1 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu usprawnienie zarejestrowania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany tyczyć się będą nie tylko spółek, ale również fundacji i stowarzyszeń. Nowelizacja zakłada wprowadzenie nowej formy „jednego okienka”. Zgodnie ze zmianami wnioskodawca […]

WEKSEL NIE TAKI GROŹNY, JAKBY SIĘ MOGŁO WYDAWAĆ

Weksel jest jednym z najlepszych zabepieczeń zaciąganych zobowiązań. Głównie dlatego, że umożliwia bardzo sprawne przeprowadzenie postępowania sądowego. W oparciu o weksel można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, na podstawie którego wierzyciel może dokonać niezwłocznego zabezpieczenia przez komornika majątku dłużnika, zanim jeszcze zakończy się sprawa przed sądem. Problemy pojawiają się wtedy, gdy ktoś próbuje uzyskać […]

NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Rada Ministrów 9 września 2014 roku przyjęła projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne, który wprowadza nową procedurę restrukturyzacyjną, realizując tzw. „politykę nowej szansy” oraz zakłada wprowadzenie zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. Głównym założeniem projektu jest zachowanie istnienia przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej ochronie praw wierzycieli. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, […]

OFERTA PRACY

BĘTKOWSKA RAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. J. 15Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Poszukuje kandydatów na następujące stanowisko: Aplikant adwokacki/radcowski Miejsce pracy: WojkowiceRegion: śląskie Opis stanowiska: Kancelaria poszukuje aplikanta adwokackiego/radcowskiego I, II lub III roku. Wymagania: umiejętność pracy bezpośrednio z klientem; umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej pod presją czasu; sumienność, dokładność, dyspozycyjność oraz dobra organizacja pracy; […]

SZKOLENIE Z TEMATYKI E-COMMERCE

BĘTKOWSKA RAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. J. zaprasza na wykład/szkolenie poświęcony aspektom prawnymdotyczącym tematyki e-commerce „JAK SPRZEDAWAĆ W INTERNECIE ZGODNIE Z PRAWEM I NIE ZWARIOWAĆ” TERMIN: 17 czerwiec 2015 rok, MIEJSCE: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy WDGR,sala szkoleniowa nr 4,ul. Matejki 50, Poznań Kancelaria Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. […]