Przedawnienie roszczeń bankowych w sprawach frankowych.

Kiedy przedawnia się kredyt? Z perspektywy kredytobiorcy w kwestii rozliczeń z bankiem najistotniejsze znaczenie ma 10 letni termin przedawnienia. Krótko mówiąc w przypadku wygrania sprawy frankowej kredytobiorca może odzyskać zwrot zapłaconych bankowi rat (w przypadku nieważności umowy) lub nadpłaconych (w przypadku uznania niektórych zapisów umowy za naruszające prawa konsumenta) za maksymalnie 10 lat wstecz licząc […]

Spłacony kredyt we frankach- czy można odzyskać pieniądze?

Jeśli spłaciłeś już kredyt we frankach, czy ty z uwagi na upływ terminu umowy, czy też dokonując spłaty kredytu w frankach przed okresem wynikającym z harmonogramu, nie tracisz szansy na odzyskanie pieniędzy. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu we frankach Kredytobiorca, który spłacał kredyt w CHF może nadal zażądać od Banku zwrotu nienależnie pobranych środków. Istotna […]

Kredyt frankowy małżonków

Małżonkowie, którzy wspólnie zaciągnęli kredyt, odpowiadają za kredyt całym swoim majątkiem. Jeśli natomiast zdecydują się na wniesienie pozwu przeciw bankowi, mogą występować wspólnie, może to również uczynić jeden z nich, ponieważ zgodnie z kodeksem rodzinnym, poza wyjątkami, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. A co z kredytem we frankach w przypadku rozwodu? Teoretycznie […]

Czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział majątku?

Bardzo często spotykam się z pytaniem klientów, czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział majątku. Krótko mówiąc, czy jest szansa na więcej jeśli wykażę wyłączną winę małżonka? Niezależnie od tego, czy rozwód nastąpił bez orzekania o winie czy orzeczeniem o winie, sprawa o podział majątku przebiega dokładnie tak samo. Były małżonek, ponoszący winę […]

Podział majątku po rozwodzie – co w przypadku wspólnych długów?

Jest to także etap trudny, często długotrwały (jeżeli podział majątku dokonywany jest na drodze sądowej już po orzeczeniu rozwiązania małżeństwa przez rozwód). Nie zawsze w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą same aktywa. Pojawia się zatem pytanie – jak dokonać podziału długów po rozwodzie? Podział długów po rozwodzie – czy jest możliwy? W tym miejscu trzeba […]

Jak przebiega sprawa o separację?

Separacja jest swego rodzaju alternatywą dla rozwodu – dzięki możliwości jej zniesienia, może stanowić dobre rozwiązanie dla małżonków, którzy widzą możliwość powrotu do wspólnego pożycia w przyszłości. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie możliwości jej uzyskania – w trybie nieprocesowym (tzw. separacja za porozumieniem stron) oraz w normalnym procesie (separacja sądowa). Separacja za porozumieniem stron Pierwsza […]

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Po ustaniu małżeństwa kolejnym etapem uregulowania sytuacji między byłymi małżonkami jest dokonanie podziału majątku. Często zastanawiają się oni, czy jest możliwe ustalenie nierównych udziałów w dotychczasowym majątku wspólnym. Według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego taka możliwość istnieje, jednak nie w każdym przypadku – aby ustalić nierówny podział majątku muszą być spełnione konkretne warunki. Kto może żądać […]

Jak długo po rozwodzie można się ubiegać o podział majątku?

Orzeczenie rozwodu niesie ze sobą wiele konsekwencji. Jedną z najpoważniejszych jest ustanie wspólności majątkowej między byłymi małżonkami – przekształca się ona wówczas we współwłasność w częściach ułamkowych, tzn. taką, w której każdy współwłaściciel ma określony przypadający mu udział (w przypadku rozwodzących się małżonków zazwyczaj jest to połowa całego dotychczasowego majątku wspólnego, choć w szczególnych przypadkach możliwe […]

Umowa małżeńska o zniesienie wspólności ustawowej

Istnieją dwa sposoby zniesienia współwłasności małżeńskiej – sądowy i umowny. Pierwszy z nich dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której małżonkowie nie są zgodni co do ustanowienia rozdzielności majątkowej, a jednocześnie zachodzą ważne powody, uzasadniające zniesienie współwłasności majątkowej. Powstaje wówczas tzw. przymusowy ustrój majątkowy. Drugi sposób polega na zawarciu umowy małżeńskiej o zniesieniu wspólności ustawowej. Kiedy […]

Umowny podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego jest możliwy po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Dzieje się to m.in. na skutek orzeczenia rozwodu czy separacji, a także na skutek umowy małżonków, w której ustanawiają oni rozdzielność majątkową. Podział majątku wspólnego w drodze umowy jest możliwy, gdy między stronami istnieje zgodność co do sposobu jego dokonania. Warto postarać się o porozumienie […]

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są korzyści stwierdzenia winy?

Rozwodzący się małżonkowie niejednokrotnie zastanawiają się, czy warto żądać rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy drugiego małżonka. Często jednak decydują się na takie rozwiązanie, mając na względzie wynikające z niego korzyści – mimo tego, że trwa ono długo i wiąże się zazwyczaj z głębokim konfliktem między stronami. Rozstrzygnięcie w sprawie alimentów dla byłego małżonka Pierwszą konsekwencją rozwodu z […]

Upadłość konsumencka a długi alimentacyjne

Upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów dłużnika. Niestety zdarza się, że albo wskutek złego doradztwa albo też wskutek własnej niewiedzy osoby posiadające liczne zadłużenie, w tym z tytułu świadczeń alimentacyjnych decydują na się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej licząc na to, że uda im się uwolnić od ciążącego na nich długu alimentacyjnego. […]