Jak napisać apelację od wyroku w sprawie o rozwód?

Jak często zdarza się, że jedna ze stron wychodzi niezadowolona po ogłoszeniu wyroku w sprawie rozwodowej? Zawsze, gdy rozwód nie nastąpił na zgodny wniosek stron i gdy wyrok zawiera odmienne rozstrzygnięcie od oczekiwanego. Niekorzystny wyrok sądu okręgowego nie musi oznaczać końca sprawy. Od wyroku sądu okręgowego, który ogłosił rozwód przysługuje Ci prawo do wniesienia apelacji […]

Czy można zmienić pozew o rozwód?

Pod potocznym stwierdzeniem „zmiany pozwu o rozwód” mogą kryć się dwie rzeczy. Po pierwsze klienci często pytają, czy mogą zmienić swoje stanowisko i zamiast rozwodu bez orzekania o winie, zażądać rozwodu z orzekaniem o winie małżonka lub z winy obojga małżonków lub odwrotnie. Przez „zmianę pozwu o rozwód” niektórzy rozumieją zmianę powództwa poprzez żądanie orzeczenia […]

Rozwód z obywatelem Ukrainy

Obywatele Ukrainy coraz chętniej przyjeżdżają do Polski podjąć pracę lub naukę. W efekcie tego coraz częściej na ślubnym kobiercu można spotkać obywateli Polski i Ukrainy. Młodej parze wszyscy życzą szczęścia, ale jak dobrze wiemy, i w multikkulturowych małżeństwach zdarzają się kryzysy prowadzące do rozwodu. Pierwsze wątpliwości dla rozwodzących się małżonków powstają już na samym początku. […]

Rozwód z wyłącznej winy- czy można uzyskać alimenty od byłego małżonka?

Kwestia alimentów na małżonka spędza sen z powiek stronom w wielu sprawach rozwodowych. Z jednej strony- obawa o to czy w przyszłości będzie można otrzymać alimenty od drugiego małżonka, z drugiej strony- obawa o to czy dożywotnio będzie trzeba płacić alimenty byłemu małżonkowi. Rozwód z wyłącznej winy- do kiedy mogę ubiegać się o alimenty? Wniosek […]

Kredyt frankowy małżonków

Małżonkowie, którzy wspólnie zaciągnęli kredyt, odpowiadają za kredyt całym swoim majątkiem. Jeśli natomiast zdecydują się na wniesienie pozwu przeciw bankowi, mogą występować wspólnie, może to również uczynić jeden z nich, ponieważ zgodnie z kodeksem rodzinnym, poza wyjątkami, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. A co z kredytem we frankach w przypadku rozwodu? Teoretycznie […]

Czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział majątku?

Bardzo często spotykam się z pytaniem klientów, czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział majątku. Krótko mówiąc, czy jest szansa na więcej jeśli wykażę wyłączną winę małżonka? Niezależnie od tego, czy rozwód nastąpił bez orzekania o winie czy orzeczeniem o winie, sprawa o podział majątku przebiega dokładnie tak samo. Były małżonek, ponoszący winę […]

Podział majątku po rozwodzie – co w przypadku wspólnych długów?

Jest to także etap trudny, często długotrwały (jeżeli podział majątku dokonywany jest na drodze sądowej już po orzeczeniu rozwiązania małżeństwa przez rozwód). Nie zawsze w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą same aktywa. Pojawia się zatem pytanie – jak dokonać podziału długów po rozwodzie? Podział długów po rozwodzie – czy jest możliwy? W tym miejscu trzeba […]

Jak przebiega sprawa o separację?

Separacja jest swego rodzaju alternatywą dla rozwodu – dzięki możliwości jej zniesienia, może stanowić dobre rozwiązanie dla małżonków, którzy widzą możliwość powrotu do wspólnego pożycia w przyszłości. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie możliwości jej uzyskania – w trybie nieprocesowym (tzw. separacja za porozumieniem stron) oraz w normalnym procesie (separacja sądowa). Separacja za porozumieniem stron Pierwsza […]

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Po ustaniu małżeństwa kolejnym etapem uregulowania sytuacji między byłymi małżonkami jest dokonanie podziału majątku. Często zastanawiają się oni, czy jest możliwe ustalenie nierównych udziałów w dotychczasowym majątku wspólnym. Według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego taka możliwość istnieje, jednak nie w każdym przypadku – aby ustalić nierówny podział majątku muszą być spełnione konkretne warunki. Kto może żądać […]

Jak długo po rozwodzie można się ubiegać o podział majątku?

Orzeczenie rozwodu niesie ze sobą wiele konsekwencji. Jedną z najpoważniejszych jest ustanie wspólności majątkowej między byłymi małżonkami – przekształca się ona wówczas we współwłasność w częściach ułamkowych, tzn. taką, w której każdy współwłaściciel ma określony przypadający mu udział (w przypadku rozwodzących się małżonków zazwyczaj jest to połowa całego dotychczasowego majątku wspólnego, choć w szczególnych przypadkach możliwe […]

Umowa małżeńska o zniesienie wspólności ustawowej

Istnieją dwa sposoby zniesienia współwłasności małżeńskiej – sądowy i umowny. Pierwszy z nich dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której małżonkowie nie są zgodni co do ustanowienia rozdzielności majątkowej, a jednocześnie zachodzą ważne powody, uzasadniające zniesienie współwłasności majątkowej. Powstaje wówczas tzw. przymusowy ustrój majątkowy. Drugi sposób polega na zawarciu umowy małżeńskiej o zniesieniu wspólności ustawowej. Kiedy […]

Umowny podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego jest możliwy po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Dzieje się to m.in. na skutek orzeczenia rozwodu czy separacji, a także na skutek umowy małżonków, w której ustanawiają oni rozdzielność majątkową. Podział majątku wspólnego w drodze umowy jest możliwy, gdy między stronami istnieje zgodność co do sposobu jego dokonania. Warto postarać się o porozumienie […]