Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są korzyści stwierdzenia winy?

Rozwodzący się małżonkowie niejednokrotnie zastanawiają się, czy warto żądać rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy drugiego małżonka. Często jednak decydują się na takie rozwiązanie, mając na względzie wynikające z niego korzyści – mimo tego, że trwa ono długo i wiąże się zazwyczaj z głębokim konfliktem między stronami. Rozstrzygnięcie w sprawie alimentów dla byłego małżonka Pierwszą konsekwencją rozwodu z […]

Upadłość konsumencka a długi alimentacyjne

Upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów dłużnika. Niestety zdarza się, że albo wskutek złego doradztwa albo też wskutek własnej niewiedzy osoby posiadające liczne zadłużenie, w tym z tytułu świadczeń alimentacyjnych decydują na się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej licząc na to, że uda im się uwolnić od ciążącego na nich długu alimentacyjnego. […]

Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka

Pomiędzy rodzicami, którzy żyją w rozłączeniu niejednokrotnie dochodzi do sytuacji konfliktowych w zakresie podjęcia decyzji o istotnych sprawach dziecka. Ot jak chociażby temat ostatnio bardzo na czasie- wybór lokalu, w którym zostanie zorganizowane spotkanie rodzinne po uroczystości pierwszej komunii świętej, z czym ostatnio boryka się jeden z moich klientów. W toku jest sprawa o rozwód, […]

Czy muszę płacić alimenty skoro mam nadpłatę?

W kancelarii często spotykam się pytaniem klientów, czy muszą płacić alimenty jeśli posiadają nadpłatę? Ktoś zapłacił więcej, bo akurat miał, tak na zapas, na gorsze czasy. Niestety, odpowiedź dla zobowiązanych do płacenia alimentów nie jest zadowalająca. Tak. Musisz płacić. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim nie jest dopuszczalne żądanie zwrotu nienależnego świadczenia, jeżeli świadczenie zostało spełnione, […]

Przemoc wobec bliskich. Złośliwe niepokojenie.

Kto doświadczył od swojego byłego partnera obraźliwych, złośliwych zachowań polegających na wielokrotnym wysyłaniu nacechowanych negatywnie wiadomości, wykonywaniu telefonów, często głuchych? Czy wiesz o tym, że takie zachowanie jest karalne? Nie lekceważ tego. O tym, czym jest stalkig (uporczywe nękanie) pisałam tutaj Stalking czyli o uporczywym nękaniu przez partnera Nie każde jednak zachowanie sprawcy jest na […]

Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

Brzmi to być może banalnie, ale naprawdę warto dopilnować tego, aby po zakończeniu sprawy o rozwód uzyskać z sądu odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności. Sąd stwierdzając prawomocność wyroku określa konkretną datę. Potwierdza tym samym, że z tym dniem zostało rozwiązane małżeństwo (a nie w chwili ogłoszenia wyroku przez sąd). O tym jak uzyskać odpis […]

Restrukturyzacja. Postępowanie o zatwierdzenie układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najprostsze i najmniej sformalizowane postępowanie ze wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Dla kogo przeznaczone jest postępowanie o zatwierdzenie układu? Postępowanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców,  których suma spornych wierzytelności nie przekracza 15 % wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W tym postępowaniu to dłużnik głównie zobowiązany jest do działania. Przygotowanie przedsiębiorstwa do […]

Przyspieszone postępowanie układowe.

Tym razem kilka słów o kolejnym postępowaniu restrukturyzacyjnym jakim jest przyspieszone postępowanie układowe. Jak każde z postępowań restrukturyzacyjnych, ma ono uchronić dłużnika przed ogłoszeniem upadłości w wyniku zawarcia układu. Postępowanie to – jak wynika z samej nazwy- ma być przeprowadzone możliwie szybko, przyjmuje się, iż powinno trwać maksymalnie 3-4 miesiące. W praktyce niestety postępowanie to […]

Restrukturyzacja. Postępowanie układowe.

Postępowanie układowe to kolejny z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, którego celem jest zawarcie układu z wierzycielami. Postępowanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców, w przypadku których niewypłacalność nie jest tak głęboka, aby niezbędne było podejmowanie najbardziej drastycznych kroków (np. wstrzymanie wszystkich postępowań egzekucyjnych, wyprzedaż zbędnego mienia, odstąpienie od kontraktów). Jeżeli uważasz, że sytuacja w firmie jest naprawdę […]

Czym jest postępowanie sanacyjne i kto może z niego skorzystać?

Tym razem drobny ukłon w stronę przedsiębiorców i kilka ważnych informacji o tym jak poradzić sobie, gdy firma zaczyna tracić płynności finansową. Możesz skorzystać z jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, w wyniku którego zawrzesz układ z wierzycielami i Twoje przedsiębiorstwo będzie mogło dalej działać. Restrukturyzacja to nie upadłość, jej celem jest naprawa przedsiębiorstwa a nie […]

Jak uzyskać odpis postanowienia o zabezpieczeniu alimentów?

Dla rodzica samotnie wychowującego dziecko priorytetem jest uzyskanie środków na utrzymanie małoletniego i to niezależnie czy jest w trakcie sprawy rozwodowej czy sprawy o alimenty. Jeżeli rodzic dziecka odmawia dobrowolnej zapłaty, wówczas można wystąpić o udzielenie zabezpieczenia. Teoretycznie sąd powinien rozpoznać wniosek o zabezpieczenie w ciągu 7 dni, niestety w praktyce tak kolorowo to nigdy […]

Restrukturyzacja sposobem na wyjście firmy z kryzysu.

Skutki wprowadzonych ograniczeń w zakresie działalności gospodarczej odczuwamy powoli wszyscy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i Twoja firma ma problemy finansowe, nie czekaj aż będzie za późno. Upadłość firmy jest ostatecznością. Jeśli przedsiębiorstwo jest zagrożone niewypłacalnością warto pomyśleć o przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Czym jest restrukturyzacja? Restrukturyzacja to proces zmierzający do wyciągnięcia firmy z kłopotów (zazwyczaj finansowych, a dokładniej […]