Ustalenie ojcostwa

Czy jesteś jedną z tych mam, która została porzucona w trakcie ciąży przez przyszłego tatusia? Urodziłaś dziecko a teraz je samotnie wychowujesz? Uznałaś, że skoro mężczyzna nie dorósł do roli ojca, to lepiej aby nie istniał, przynajmniej formalnie, więc dziecko w akcie urodzenia ma wpisane wyłącznie imię ojca. Jeśli tak, to ten wpis jest dla […]

Czy można odrobić zaległe kontakty z dzieckiem?

O utrudnianiu kontaktów z dzieckiem pisałam już nie raz. Problem jest cały czas aktualny, wymówki typu: „mały się rozchorował”, „nie słyszałam jak dzwonił domofon”, „akurat musieliśmy pilnie wyjechać…” są standardem wśród skonfliktowanych rodziców. Kto z ojców nie słyszał chociaż raz takiego wyjaśnienia? Zgoda na odbywanie zaległych kontaktów z dzieckiem w innym terminie wymaga porozumienia z […]

Wydanie dziecka na podstawie konwencji haskiej

W ostatnim raporcie Głównego Urzędu Statystycznego czytamy, że ponad 80 proc. czasowych emigrantów z Polski to osoby, które żyją za granicą już od co najmniej roku. Głównym kierunkiem jest Wielka Brytania, oficjalnie mieszka tam prawie 800 tys. Polaków, na kolejnych miejscach są Niemcy (700 tys.) i Holandia (120 tys.). Polacy poza granicami kraju nie tylko […]

Czy można potrącić nadpłacone alimenty?

Przez ostatnie trzy miesiące płaciłeś wyższe alimenty i dochodzisz do wniosku, że w kolejnym miesiącu zapłacisz odpowiednio mniejsze. Albo… Właśnie się rozwodzisz. Sąd udzielił zabezpieczenia i nakazał Ci zapłatę konkretnej kwoty tytułem zaspokajania potrzeb rodziny. Płaciłeś jak Sąd nakazał, lecz z postanowieniem Sądu się nie zgodziłeś i złożyłeś zażalenie. Udało się, obniżono Ci o kilkaset złoty […]

Przestępstwo niealimentacji sposobem na dłużników alimentacyjnych?

Według danych statystycznych publikowanych przez GUS, w 2017 r. zapadło 7711 wyrok prawomocnie skazujących za przestępstwo niealimentacji z art. 209 kodeksu karnego, w tym aż 7405 dotyczyło mężczyzn. Pokazuje to, jak wiele osób wychowujących dzieci nie może liczyć na pomoc drugiego rodzica w ponoszeniu części kosztów utrzymania wspólnego dziecka. Jest to tak naprawdę jedynie wierzchołek […]

Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Dzisiaj postanowiłam na moim blogu zamieścić krótkie wyjaśnienia na temat możliwości udziału dzieci w postępowaniu sądowym w sprawie o rozwód. Nie dziwię się, że klienci, którzy się do mnie zgłaszają i którzy mają małoletnie dzieci, niemalże zawsze pytają o to, czy w rozprawie będą musiały lub czy też powinny uczestniczyć ich dzieci. Przede wszystkim Drogi […]

Choroba psychiczna małżonka – rozwód czy unieważnienie małżeństwa?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób cierpi na choroby psychiczne. Problem tylko z pozoru może wydawać się błahy. Z danych statystycznych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny dotyczących zdrowia psychicznego Polaków w oparciu o dane z lat 2015 i 2016 wynika, że o 8 tys. przybyło w 2015 roku osób chorych na zaburzenia nerwicowe oraz o […]

Alimenty w przypadku upadłości konsumenckiej

W obliczu coraz większej ilości ogłaszanych upadłości konsumenckich, pojawia się problem wpływu upadłości na zapłatę świadczeń alimentacyjnych. Niejednokrotnie bowiem dłużnik, wobec którego ogłaszana jest upadłość, jest zobowiązany do zapłaty alimentów na rzecz swoich dzieci. Kto wówczas płaci alimenty? Zgodnie z art. 343 ust. 2 prawa upadłościowego… Zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po […]

Jak uzyskać odpis wyroku w sprawie rozwodowej?

Po zakończeniu sprawy o rozwód Sąd wydaje wyrok. Jeśli jest to wyrok w Twojej sprawie to oczywiście możesz być obecny na jego ogłoszeniu. Samo wysłuchanie treści wyroku dla rozwodzących się małżonków ma charakter wyłącznie informacyjny a na sali sądowej nikt nie wyda Tobie żadnego dokumentu potwierdzającego rozwód. Fakt rozwodu będzie odnotowany w aktach stanu cywilnego. […]

Czy można uzyskać zadośćuczynienie za zdradę małżonka ?

W kancelarii adwokackiej często spotykam się z pytaniami dotyczącymi możliwości dochodzenia zadośćuczynienia od małżonka winnego rozkładu pożycia w ramach ochrony dóbr osobistych. Żal i rozgoryczenie po zdradzie powodują chęć „odwetu” w postaci uzyskania rekompensaty pieniężnej za zranione uczucia małżonka. Jeszcze do niedawna można było spotkać orzeczenia, w których sądy zasądzały zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych […]

Małżonek akcjonariuszem

Powszechne jest nabywanie akcji przez osoby pozostające w związku małżeńskim. Co prawda jako nabywca zawsze widnieje ten, kto akcje kupuje, jednakże nie zawsze oznacza to, że tylko on będzie ich właścicielem. O uzyskaniu statusu akcjonariusza spółki powinna decydować treść dokumentu objęcia akcji lub innej czynności prawnej, skutkującej ich nabyciem (umowa sprzedaży lub darowizny). Kluczowe znaczenie […]

Sądowa rozdzielność majątkowa z datą wsteczną a intercyza zawarta u notariusza

O ustanowieniu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną pisałam już kiedyś w artykule, pt.: Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną. Zagadnienie to budzi nadal wątpliwości szczególnie w sytuacji, gdy małżonkowie w trakcie postępowania o zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną lub też przed jego wszczęciem decydują się, najczęściej pod wpływem emocji, na zawarcie umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową u […]