Czy ona po mnie cokolwiek odziedziczy?

Życie pisze najdziwniejsze scenariusze, a pomysłowość klientów nie zna granic… Dzisiaj pewien pan, który od trzech lat próbuje się rozwieść zadał mi dość nietypowe pytanie: Pani Mecenas, a gdyby tak  przytrafiło mi się jakieś nieszczęście, to czy moja „jeszcze żona- a mam nadzieję niebawem już nie” cokolwiek po mnie odziedziczy? Takie wątpliwości pewnie nie jednej osobie krążą […]

Małżonek jako wspólnik spółki z o.o.

Tym razem zacznę od noworocznych życzeń. Drogi Czytelniku! Zdrowia, szczęścia pomyślności i przede wszystkim niewielu problemów małżeńskich w Nowym Roku (no może poza drobnymi, bo takie przecież zawsze się zdarzają) ! A jeśli już problemy się pojawią, to życzę, aby udało Ci się je rozwiązać ugodowo, bo jak mówią doświadczeni adwokaci, lepsza ugoda niż najbardziej sprawiedliwy wyrok. Przechodząc […]

Mój majątek osobisty czyli jakimi składnikami majątku nie muszę się dzielić

Tak jak już wielokrotnie pisałam, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa, chyba że małżonkowie zawrą umowę o rozdzielności majątkowej lub inną małżeńską umowę majątkową. Teoretycznie więc to co kupimy czy też zarobimy w trakcie trwania małżeństwa jest wspólne. Wyjątkiem są składniki majątku osobistego każdego z małżonków. Czym jest majątek osobisty małżonka? W skład majątku osobistego […]

Wpływ upadłości małżonka na majątek wspólny

Tym wpisem chciałabym rozpocząć cykl artykułów dotyczących wpływu postępowania upadłościowego na sprawy majątkowe małżeńskie. Postaram się przybliżyć Czytelnikom także możliwe od 1 stycznia 2016 roku formy restrukturyzacji przedsiębiorstw na podstawie nowego prawa restrukturyzacyjnego. Rozwiązania te zastosowane odpowiednio wcześnie mogą pomóc wyciągnąć firmę z kryzysu, a tym samym pozwolą uchronić majątek wspólny przed przekazaniem go wierzycielom.  Na początek […]

Alimenty na dziecko

Dostarczanie środków utrzymania  jest jednym z podstawowych obowiązków rodziców wobec dzieci. Niby to takie oczywiste, a jednak nie każdy rodzic poczuwa się do tego. Przypomnę, że zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie […]

Kiedy rodzic nie może reprezentować dziecka?

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, czyli do chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub do momentu, gdy rodzic nie zostanie pozbawiony władzy rodzicielskiej. Przedstawicielstwo rodziców obejmuje dokonywanie czynności prawnych, dokonywanie czynności przed sądami i innymi organami państwowymi w tym organami administracyjnymi. W ramach tych czynności mieści się przede wszystkim zarząd majątkiem […]

Czy warto się spieszyć z podziałem majątku?

O tym jak kosztowny może być podział majątku przekonał się małżonek, który w wyniku dokonania podziału majątku po blisko 10 latach od ustania małżeństwa musiał podzielić się ze swoją byłą żoną połową wartości przysługujących mu udziałów w spółce z o.o. Stan faktyczny sprawy wyglądał następująco. Wnioskodawczyni domagała się podziału majątku wspólnego, w skład którego wchodziło […]

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Kiedy do drzwi zaczynają pukać wierzyciele jednego z małżonków rozpoczyna się poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą uratować majątek wspólny przed egzekucją. Jedną z kwestii, o które często pytają klienci jest możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, co w ich ocenie ma uchronić majątek przed ewentualną egzekucją. Rozwiązanie to, choć z pozoru może wydawać się antidotum […]

Egzekucja ze składników mająktu wspólnego małżonków

Sytuacja dość powszechna: kontrahent nie zapłacił przedsiębiorcy za wykonanie umowy. Przedsiębiorca występuje do sądu i uzyskuje nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Kontrahent nie składa sprzeciwu i sprawa dość szybko się kończy, lecz tylko pozornie. Przedsiębiorca nie może na drodze polubownej odzyskać pieniędzy, więc kieruje sprawę do komornika. Niebawem okazuje się, że jedyne co posiada ów niewypłacalny […]

Intercyza lekarstwem na długi małżonka?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa. Jeśli małżonkowie nie podpiszą intercyzy (małżeńskiej umowy majątkowej) w ich małżeństwie od samego początku będzie istnieć ustrój ustawowej wspólności majątkowej. Wspólność ta obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków, jak i przez każdego z nich z osobna (z wyjątkiem tych rzeczy, które zasilają majątki osobiste małżonków). Jeśli małżonek ma […]

Porozumienie rodzicielskie po nowelizacji

Od 29 sierpnia 2015 r. obowiązują znowelizowane przepisy kodeksu rodzinnego dotyczące m.in. regulowania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem w wyroku rozwodowym. Co prawda jest zdecydowanie za wcześnie na dokonywanie oceny wprowadzonych zmian, tym nie mniej przychodzi mi na myśl taka oto refleksja: mądry ustawodawca nie wystarczy, jeśli pełnomocnicy stron i sąd nie potrafią uzmysłowić […]

Czy istnieje rozwód kościelny? Wywiad z panem mecenasem Mateuszem Łątkowskim (adwokatem, adwokatem kościelnym)

MB: Panie mecenasie, w mowie potocznej często posługujemy się pojęciem „rozwód kościelny”. Czy istnieje rozwód kościelny? MŁ: Nie istnieje! W Kościele rzymsko-katolickim nie ma rozwodów. Sądy kościelne nie rozwodzą bowiem małżonków, a jedynie lub aż stwierdzają nieważność zawartego przez strony (kobietę i mężczyznę) związku małżeńskiego. Tym samym pojęcie „rozwód kościelny” na gruncie prawa kanonicznego nie […]