Dlaczego tak często unikamy pomocy specjalisty? Wywiad z panią dr Martą Melką – Roszczyk (psycholog, psychoterapeuta)

MB: Pani Doktor, często w swojej praktyce spotykam się z osobami, które trafiają do prawnika dopiero po tym, gdy skorzystały z różnych szkodliwych porad lub działały w sprawie rozwodowej na własną rękę. Z czego wynika takie zjawisko? Dlaczego panuje pogląd, żeby do specjalisty pójść dopiero wtedy, gdy sytuacja staje się naprawdę trudna? MMR: Pani Mecenas, […]

Alimenty od dziadków

W sytuacji, gdy rodzic uchyla się od obowiązku alimentacyjnego i gdy już nawet komornik nie jest w stanie pomóc, istnieje możliwość żądania alimentów od dziadków. Dziadkowie są zobowiązani do alimentacji wobec wnuków w dalszej kolejności, czyli dopiero po rodzicach. Nie wystarczy jednak, aby rodzic zobowiązany do płacenia alimentów uchylał się od tego obowiązku z uwagi […]

Podział wspólnego mieszkania po rozwodzie.

Po rozwodzie należy dokonać podziału majątku wspólnego- czyli wszystkiego, czego dorobiliście się w trakcie trwania małżeństwa. Podziału majątku dokonać możecie na podstawie umowy (dla nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego) lub na mocy postanowienia sądu. Zazwyczaj głównym składnikiem majątku wspólnego jest nieruchomość- dom lub mieszkanie, często kupione na kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości. Jak więc […]

Facebook jako dowód w sprawie rodzinnej

Już jakiś czas temu jeden z polskich portali o tematyce finansowej napisał między innymi, że: Przeglądanie konta na portalu społecznościowym to dość powszechny sposób monitorowania zachowań współmałżonków. Zdarza się, że flirt zatrzymuje się tylko w sferze wirtualnej , jednak także tego rodzaju emocjonalne odejście od partnera jest formą zdrady. Gdy internetowa znajomość jest przenoszona do […]

Wesołych Świąt !

Życzę wszystkim Czytelnikom mojego Bloga aby te święta wielkanocne wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.

ULGA PRORODZINNA

Drogi Czytelniku, tym razem kilka słów o podatkach. Już 30 kwietnia mija termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej dotyczącej osiąganych dochodów w 2014 roku. Skarb Państwa rzadko kiedy pozwala nam cokolwiek zaoszczędzić, zdecydowanie chętniej zabiera pieniądze, niż je daje. Drobnym ukłonem w stronę rodziców jest możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej. Sprawdź więc, czy możesz z […]

ZMIANA NAZWISKA PO ROZWODZIE

Jednym ze skutków rozwodu jest możliwość powrotu przez małżonka do poprzedniego nazwiska. W przypadku separacji, przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewidują takiej możliwości. Zmiana nazwiska zależy wyłącznie od woli małżonka, który w związku z zawarciem małżeństwa zmienił swoje nazwisko. Drugi z rozwiedzionych małżonków nie może się tego skutecznie domagać. Zatem co należy zrobić aby  […]

Gdy małżonek nie zgadza się na rozwód!

Ile razy słyszałeś „nigdy nie dam Ci rozwodu”?  Zdarza się, że jeden z małżonków chce zakończyć małżeństwo, drugi natomiast konsekwentnie odmawia, kierując się lękiem przed samotnością, przyzwyczajeniem czy też względami religijnymi. Po prostu małżonek nie zgadza się na rozwód … Czy takie powody są wystarczające, aby Sąd oddalił powództwo? Brak zgody małżonka na rozwód wypowiedziany na […]

ŚLUB W PLENERZE? OBCE IMIĘ DLA DZIECKA?

Tym razem zamiast kwestii rozwodowych kilka słów o tym gdzie już niebawem będzie można zawrzeć małżeństwo. 1 marca 2015 r. wchodzi w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Wprowadza ona istotne zmiany, m.in. zezwalając na zwieranie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego, a także na obce imię dla dziecka. Pary będą mogły zawrzeć związek […]

Opłaty sądowe w sprawach o rozwód i separację – co ile kosztuje?

Opłata od pozwu o rozwód lub separację wynosi 600,00 zł. W ramach tej opłaty, sąd zamieszcza w wyroku tzw. rozstrzygnięcia obligatoryjne, na które składają się: rozstrzygnięcia o kosztach wychowania i utrzymania małoletnich dzieci stron (alimenty), o sposobie wykonywania w stosunku do nich władzy rodzicielskiej, o kontaktach między rodzicami a dzieckiem oraz o podziale do korzystania […]

POROZUMIENIE WYCHOWAWCZE (PLAN WYCHOWAWCZY)

Pisałam już o tym, że w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków. Chociaż najczęściej władza rodzicielska powierzana jest jednemu z rodziców a drugiemu ograniczana, może zdarzyć się, że sąd pozostawi ją obojgu rodzicom. W takiej sytuacji niezbędne jest porozumienie wychowawcze, które zawiera wspólne stanowisko rodziców dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem. Przygotowywanie […]

Jeszcze nigdy Polacy nie rozwodzili się tak często jak obecnie.

Tym razem kilka słów o statystyce, bez omawiania przepisów. Nie jesteśmy jeszcze liderem pod względem ilości rozwodów, jednak wszystko wskazuje na to, że małymi krokami zbliżamy się do czołówki krajów, w których odsetek par rozwiedzionych jest najwyższy. Po prostu Polacy się rozwodzą. Statystyki pokazują, że liczba rozwodów w Polsce stale wzrasta. W ubiegłym roku na […]