Obsługa Firm /


nieruchomosci

Aspekty prawne związane z obrotem nieruchomościami decydują bardzo często o opłacalności inwestycji. Wybór optymalnej formy dla planowanej transakcji dotyczącej nieruchomości oraz precyzyjne ustalenie jej skutków podatkowych wymaga każdorazowo szczegółowej analizy przepisów z różnych dziedzin prawa. Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rynku nieruchomości obejmujące w szczególnościi:

 • Kompleksowe badanie stanu prawnego nieruchomości.
 • Przygotowywanie umów dotyczących obrotu nieruchomościami (umów zbycia i nabycia nieruchomości, umów dzierżawy i najmu oraz innych umów związanych z korzystaniem z nieruchomości).
 • Przygotowywanie umów dotyczących usług na rynku nieruchomości (np. umów o roboty budowlane czy też umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami).
 • Przygotowywanie analiz prawnych oraz projektowanie zabezpieczeń transakcji na rynku nieruchomości.
 • Opracowywanie, przy uwzględnieniu aspektów podatkowych i finansowych, struktury transakcji dotyczących nieruchomości. Pomoc w negocjowaniu umów oraz reprezentowanie przed organami administracyjnymi.
 • Doradzanie w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym opracowywanie projektów i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, a także innych umów gwarantujących trwałe korzystanie z nieruchomości zgodnie z założeniami Klienta.
 • Doradzanie w sprawach związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego.
 • Prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących nieruchomości i procesu inwestycyjnego.
 • W wymaganych przypadkach uzyskanie zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości.

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo