Obsługa Firm /


firma

Obsługa prawna przedsiębiorstwa na etapie jego tworzenia to nie koniec a jedynie początek zapotrzebowania na fachowe usługi prawne. W bieżącej działalności równie ważne co zapewnienie wyniku finansowego jest weryfikowanie planowanych działań pod kątem ich zgodności z prawem.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w pełnym zakresie obsługi przedsiębiorcy, m.in.:

 • Utworzenie podmiotu obejmuje m.in. analizę wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, sposobu opodatkowania, przygotowanie umowy lub statutu spółki, zarejestrowanie w KRS, ZUS, US, uzyskanie koncesji, zezwoleń, pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych jeżeli są niezbędne do prowadzenia działalności.
 • Ogólna obsługa korporacyjna (zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych), a w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
 • Przygotowywanie dokumentów w bieżącej działalności – w tym projektów umów, pism, wezwań, corporategovernance, uchwał, regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej, itp.
 • Sporządzanie umów z członkami organów i prokurentami.
 • Analiza odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej członków zarządu.
 • Reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał oraz zwoływania zgromadzeń wspólników.
 • Pomoc w procesach podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki.
 • Reprezentacja klientów w procesach sądowych z zakresu prawa handlowego oraz prawa spółek (odpowiedzialność członków organów spółek, uchylanie uchwał wspólników).

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo