Klient Indywidualny /


cywilne

Sprawy frankowe Poznań

Czym są sprawy frankowe? Czyli krótko o kredytach we frankach

Kredyty frankowe to potoczne określenie kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego, w ramach których możemy wyróżnić kredyt walutowy, kredyt indeksowany do waluty obcej, kredyt denominowany do waluty obcej.

Kredyt walutowy polega na tym, iż kwota zadłużenia oraz kwota do spłaty wyrażana jest we franku szwajcarskim. W tej walucie dokonywana jest wypłata kredytu jak i jego późniejsza spłata.

Kredyt indeksowany do waluty obcej polega na tym, że zarówno wartość zobowiązania, jak i jego wypłata są wyrażone w złotówkach. Jednak w dniu poprzedzającym wypłatę kredytu bank przelicza zobowiązanie na walutę, do której kredyt jest indeksowany po jej bieżącym kursie – kwota ta stanowi podstawę do wyliczenia rat kapitałowo-odsetkowych. Kredytobiorca zobowiązany jest więc spłacić kredyt we frankach, przy czym nie ma pewności w jakiej wysokości ostatecznie będzie spłacał kredyt. Jest to związane z ryzykiem wzrostu kursu waluty obcej, co z kolei wiąże się ze spłatą większej kwoty.

Kredyt denominowany do waluty obcej to taki, w którym zobowiązania określone w umowie kredytu frankowego są wyrażone w walucie obcej, natomiast wypłata następuje w złotówkach po przeliczeniu po kursie wymiany z dnia wypłaty.

Zarówno w przypadku kredytu denominowanego, jak i indeksowanego ustalenie wysokości rat kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty powoduje, że wysokość bieżącej spłacanej raty uzależniona jest od kursu waluty w danym dniu. Krótko mówiąc, kredytobiorca nie jest w stanie przewidzieć ile wyniesie go każda kolejna rata. Dlatego też w sprawach frankowych najczęściej podnoszone jest właśnie to, że w momencie podpisywania umowy kredytowej frankowicz nie miał świadomości jakie konsekwencje będą wynikały z wahań kursów waluty ani jak wysokie te wahania mogą być.

Gdzie działamy? Czyli sprawy frankowe w Poznaniu i w Warszawie

Kancelaria Bętkowska Rajczyk udziela kompleksowej pomocy w sprawach frankowych.

W prowadzonych przez nas postępowaniach sądowych reprezentujemy klientów głównie przed sądami w Poznaniu oraz w Warszawie. Każda umowa o kredyt frankowy jest indywidualnie analizowana. Dzięki współdziałaniu naszych prawników i analityka finansowego, doradzamy najkorzystniejsze rozwiązanie procesowe związane z uregulowaniem sprawy kredytu frankowego. Podejmujemy również działania przedsądowe, zmierzające do wypracowania z bankiem możliwie najkorzystniejszej ugody dla frankowiczów.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie frankowej?

Sprawy frankowe zyskują na popularności, głównie dzięki temu, że zapada coraz więcej korzystnych wyroków sądowych dla frankowiczów. Niejednokrotnie okazuje się, że kredyt frankowy został już w całości spłacony albo że pomimo braku spłaty całości kredytu, bank jest zobowiązany do zwrotu części wpłaconych środków, co znacznie umniejsza zadłużenie. Niestety, w sprawach frankowiczów brak jest aktualnie jednolitego orzecznictwa, dlatego też bardzo ważna jest pomoc adwokata, który zadba o należyte poprowadzenie sprawy frankowej.

Obecnie w sprawach frankowych prowadzonych w Poznaniu czas oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosi kilka miesięcy. Dlatego też nie warto czekać z podejmowaniem działań w sprawie frankowej.

Kredyt we frankach- jak nasza kancelaria może Ci pomóc?

Kancelaria specjalizuje się w roszczeniach związanych z kredytami frankowymi. Dlatego chcemy podzielić się z Tobą naszym doświadczeniem. Bez pomocy kancelarii zajmującej się kredytami frankowymi będzie Ci bardzo trudno odzyskać od banku jakiekolwiek pieniądze, ponieważ sprawy te nie należą do łatwych, a banki nie są skłonne do zawierania ugód.

W pierwszej kolejności wskażemy Ci jakie musisz uzyskać dokumenty z banku, aby możliwe było dokonanie kompleksowej oceny sprawy. Bez pełnej dokumentacji nie możemy dokonać analizy prawnej ani też zlecić analitykowi finansowemu wykonania niezbędnych obliczeń. Krótko mówiąc przed wniesieniem sprawy do sądu staramy się określić ile możesz odzyskać od Banku? Ile jeszcze musiałbyś spłacić wobec Banku aby uwolnić się od kredytu frankowego?

Obecnie na rynku jest wiele firm, które reklamują się jako kancelarie zajmujące się kredytami frankowymi, jednak dokonując wyboru warto abyś zaufał osobom posiadającym doświadczenie procesowe w sporach sądowych.

Dzięki pomocy naszej kancelarii może okazać się, że Twój kredyt frankowy został już spłacony lub że do spłaty pozostała jedynie niewielka jego część. Może się okazać również, że najlepszym rozwiązaniem będzie „odfrankowienie kredytu” czyli doprowadzenie do sytuacji, w której umowa kredytowa będzie traktowana jak zwykły kredyt hipoteczny udzielony w złotówkach, a rozliczenie będzie uwzględniać parametry cenowe ustalone w pierwotnym kontrakcie. Wówczas otrzymasz zwrot nienależnie uiszczonych świadczeń, tzw. nadpłaconych rat.

Nie zwlekaj. Działaj. Zachęcamy do kontaktu!

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo