Klient Indywidualny /


cywilne

Z prawem cywilnym spotykamy się każdego dnia. Codziennie zawieramy umowy lub wykonujemy te, które zostały już zawarte. Problematyka prawa cywilnego nie ogranicza się jednak tylko do umów. W ramach tej dziedziny Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem pism procesowych i zastępstwem procesowym w sprawach z zakresu:

 • Prawa rzeczowego (np. stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, ustanowienie służebności przesyłu, ochrona posiadania).
 • Prawa osobowego (np. uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie).
 • Prawa zobowiązań (np. sprawy o zapłatę, złożenie oświadczenia woli, wydanie rzeczy).

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo