Obsługa Firm /


energetyczne

Doradztwo w obszarze energetyki obejmuje szereg zagadnień prawnych związanych nie tylko z organizacją i funkcjonowaniem sektora energetycznego, ale również z ochroną konkurencji czy też przygotowaniem inwestycji. Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla podmiotów z sektora energetycznego.

Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:

 • Tworzenie struktur dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetycznym (m.in. poprzez przejęcia przedsiębiorstw, fuzji i przejęć).
 • Bieżące doradztwo prawne uwzględniające specyfikę działalności w sektorze energetycznym.
 • Negocjowanie i sporządzanie umów z zakresu sprzedaży energii cieplnej.
 • Występowanie przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach dotyczących uzyskania taryf dla przedsiębiorstw energetycznych.
 • Występowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyk i w sprawach uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne.
 • Występowanie przed właściwymi sądami w sprawach z zakresu praw i obowiązków przedsiębiorstw energetycznych.
 • Roszczenia związane z majątkiem sieciowym.

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo