Klient Indywidualny /


pozew

Częste zmiany przepisów prawa podatkowego powodują, że bardzo łatwo popełnić czyn, który może zostać zakwalifikowany jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Wszczęcie postępowania karnego nie musi kończyć się wydaniem przez Sąd wyroku skazującego.

Naszym Klientom gwarantujemy:

 • Konsultacje w zakresie karno-skarbowej odpowiedzialności kadry zarządzającej oraz prawnokarnych skutków podejmowanych decyzji gospodarczych.
 • Obronę w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, zarówno w sprawach o wykroczenia jak i o przestępstwa.
 • Doradztwo w zakresie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, w tym także negocjowanie z organami ścigania warunków dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo