Klient Indywidualny /


karne

Prawo karne stoi na straży porządku publicznego i ma zapewnić poczucie sprawiedliwości osobie pokrzywdzonej, ofierze i jej rodzinie, a sprawcy ukaranie. Ważne jednak, aby niewinny nie został skazany, a sprawca poniósł odpowiedzialność tylko za to, co faktycznie uczynił, a nie za to, co się jemu zarzuca.

W ramach postępowania karnego zapewniamy naszym Klientom:

 • Obronę w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
 • Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.
 • Sporządzanie powództw adhezyjnych.
 • Sporządzanie apelacji, zażaleń np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania,kasacji, wniosków o wznowienie postępowania.
 • Sporządzanie żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
 • Sporządzanie wniosków o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łącznego.
 • Udział w mediacjach.
 • Przygotowywanie wniosków w ramach postępowania wykonawczego, w tym m.in. o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonaniu kary a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo