Klient Indywidualny /


zamowienia

Planujesz kupić lub sprzedać nieruchomość?
Może okazać się, że niezbędna będzie pomoc prawna przy sporządzeniu umowy przedwstępnej czy też sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości.

A może jesteś w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej i szukasz obsługi prawnej? Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno właścicielom lokali jak i zarządcom oraz administratorom. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej Wspólnot Mieszkaniowych.

Kancelaria świadczy usługi prawne obejmujące m.in. :

 • Doradztwo prawne w sprawach związanych z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości oraz prowadzeniem procesu budowlanego.
 • Analizę stanu prawnego nieruchomości.
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym a także w postępowaniu wieczystoksięgowym.
 • Reprezentowanie klientów w sprawach o zasiedzenie, podział nieruchomości, uzyskanie pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie oraz w sporach sąsiedzkich (również we współpracy z rzeczoznawcami budowlanymi i majątkowymi).
 • Dochodzenie roszczeń z umów z deweloperami i z umów o roboty budowlane.
 • Opiniowanie umów zawieranych z deweloperami.
 • Pomoc prawną w sprawach lokalowych i w sporach ze spółdzielniami mieszkaniowymi.
 • Bieżącą obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych,
 • Dochodzenie zapłaty czynszu i świadczeń z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 • Dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • Dochodzenie zapłaty kosztów eksploatacji, funduszu remontowego i świadczeń przez właścicieli,
 • Doradztwo prawne w zakresie wyodrębniania lokali we wspólnotach mieszkaniowych,
 • Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych lub użytkowych,
 • Dochodzenie odszkodowań od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego,
 • Reprezentowanie w sporach wynikłych wskutek zaskarżania uchwał Wspólnot Mieszkaniowych.

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo