Klient Indywidualny /


zamowienia

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, obejmujące m.in.:

 • Udzielanie wyjaśnień i konsultacji dotyczących praw i obowiązków pracowniczych, wymogów w zakresie przetwarzania i ochrony danych pracowniczych, przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, aspektów prawnych związanych ze zwalnianiem pracowników, w tym zwolnień grupowych.
 • Przygotowywanie oraz dokonywanie analizy umów o pracę oraz innych dokumentów pracowniczych, umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności, kontraktów menadżerskich.
 • Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w sprawach pracowniczych, m.in. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania.
 • Reprezentowanie stron stosunku pracy, zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach przed sądami pracy w tym w sprawach dotyczących mobbingu.
 • Reprezentowanie ubezpieczonych w sprawach dotyczących odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, m.in. dotyczących podlegania ubezpieczeniu, nakazujących zwrot pobranych świadczeń z ZUS itp.

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo