Obsługa Firm /


nieruchomosci

Sytuacja na rynku może spowodować, że zmuszeni zostaniecie Państwo do obrony swych interesów przed sądami lub organami administracji publicznej. Jako profesjonaliści musicie Państwo zapewnić sobie i swojemu przedsiębiorstwu ochronę prawną.

Powierzając obsługę prawną naszej Kancelarii zyskujecie Państwo solidnego i doświadczonego partnera w zakresie:

 • sporządzenie pozwów, pozwów zbiorowych, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i skarg o wznowienie postępowania, jak również o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zasadności skierowania spraw na drogę sądową,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym oraz przed sądami arbitrażowymi,
 • doradztwo prawne w zakresie polubownego zakończenia sporów, reprezentowanie klientów w postępowaniu mediacyjnym oraz w sprawach o zawezwanie do próby ugodowej.

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo