Klient Indywidualny /


zamowienia

W interesie poszkodowanego jest uzyskanie jak najszybszego odszkodowania, które w pełni pokryje poniesioną szkodę. Często jednak wypłacone ubezpieczenie nie pokrywa całej szkody, dlatego też niezbędne staje się skierowanie sprawy na drogę sądową.

Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną m.in. w:

 • Dochodzeniu odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych.
 • Dochodzeniu odszkodowań za błędy lekarskie a także zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.
 • Dochodzeniu odszkodowań za uszkodzony pojazd,z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego.

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo