Klient Indywidualny /


upadlosc

Dla wielu osób upadłość konsumencka to jedyna szansa na oddłużenie i rozpoczęcia życia z czystą kartą. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej a posiadające długi mają szansę ich znacznego zredukowania, a nawet całkowitego umorzenia. Nie bez znaczenia pozostają przyczyny, z powodu których dana osoba stała się niewypłacalna. Jako doświadczeni syndycy potrafimy ocenić czy dłużnik kwalifikuje się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Doradzamy osobom zadłużonym jak w optymalny sposób "przeprowadzić" upadłość konsumencką.

Nasza pomoc obejmuje:

 • Udzielanie porad prawnych w zakresie upadłości konsumenckiej.
 • Dokonywanie analizy sytuacji prawno – finansowej pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
 • Sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • Reprezentacja przed sądem upadłościowym w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • Reprezentacja w toku postępowania upadłościowego prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
 • Sporządzanie środków zaskarżenia przewidzianych przepisami upadłości konsumenckiej.

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo