Obsługa Firm /


Upadlosc

Funkcjonowanie przedsiębiorcy na rynku związane jest z ryzykiem finansowym. W razie niepowodzenia biznesowego przedsiębiorca może stracić możliwość zaspokojenia swoich dłużników i tym samym stać się trwale niewypłacalny. W takim przypadku konieczne jest ogłoszenie upadłości. Postępowanie upadłościowe regulują przepisy ustawy Prawo upadłościowe. Podmiotem uprawnionym do wszczęcia postępowania jest przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a do przesłanek rozpoczęcia postępowania należą – oprócz niewypłacalności – wielość wierzycieli oraz wystarczalność majątku dłużnika do ich zaspokojenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest w taki sposób, by w jak największym zakresie zaspokoić wierzycieli.

Postępowanie upadłościowe a funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Postępowanie upadłościowe nie zawsze prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa. Niekiedy bardziej opłacalne dla wierzycieli okazuje się jego dalsze funkcjonowanie, zwłaszcza wówczas, gdy realne jest przywrócenie płynności finansowej przedsiębiorcy. Aby przeprowadzić postępowanie upadłościowe w taki sposób, by nie tylko zaspokoić wierzycieli, ale również uchronić interesy dłużnika przed nadmiernym uszczerbkiem konieczne jest odpowiednie know-how w zakresie praktyki prawniczej. Duże doświadczenie, którym dysponujemy w naszej firmie, pozwala nam świadczyć profesjonalne usługi w taki sposób, by interesy Klienta zostały odpowiednio zabezpieczone – niezależnie od tego, czy chodzi o interesy dłużnika czy wierzyciela.

Postępowanie upadłościowe – nasze usługi

Działania, które podejmujemy w celu zabezpieczenia interesów naszych Klientów obejmują:

 • analizę sytuacji finansowej przedsiębiorcy oraz ustalenie, czy zaktualizowany został obowiązek złożenia wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości;
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, a także wniosku w przedmiocie przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack);
 • ochronę członków zarządu spółki przed odpowiedzialnością karną oraz przed odpowiedzialnością finansową za jej długi;
 • sporządzenie wniosku w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz uchylenia dokonanego przez komornika sądowego zajęcia rachunku bankowego;
 • reprezentację dłużnika i wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;
 • reprezentację dłużnika w kontaktach z sędzią-komisarzem, syndykiem oraz wierzycielami;
 • kontrolę nad działaniami syndyka z perspektywy ich zgodności z prawem;
 • przygotowanie opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego.

ZAUFALI NAM

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo