OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

OBSŁUGA FIRM

KANCELARIA PRAWNA BĘTKOWSKA RAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Częste zmiany przepisów prawnych a także zawiłość procedur sądowych są powodem, dla którego także klienci indywidualni potrzebują profesjonalnego wsparcia prawnego. Kancelaria Bętkowska Rajczyk zapewni Państwu pomoc w sprawach indywidualnych, zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu mediacyjnym czy też bezpośrednio przed sądem powszechnym. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe i umowy, opnie prawne.

Obsługa prawna przedsiębiorstwa na etapie jego tworzenia to nie koniec a jedynie początek zapotrzebowania na fachowe usługi prawne. W bieżącej działalności równie ważne co zapewnienie wyniku finansowego jest weryfikowanie planowanych działań pod kątem ich zgodności z prawem.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w pełnym zakresie obsługi przedsiębiorcy, m.in.:

  • Utworzenie podmiotu obejmuje m.in. analizę wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, sposobu opodatkowania, przygotowanie umowy lub statutu spółki, zarejestrowanie w KRS, ZUS, US, uzyskanie koncesji, zezwoleń, pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych jeżeli są niezbędne do prowadzenia działalności.
  • Ogólna obsługa korporacyjna (zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych), a w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, opracowanie projektów uchwał organów spółki, prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
  • Przygotowywanie dokumentów w bieżącej działalności – w tym projektów umów, pism, wezwań, corporategovernance, uchwał, regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej, itp.
  • Sporządzanie umów z członkami organów i prokurentami.
  • Analiza odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej członków zarządu.
  • Reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących m.in. zaskarżania uchwał oraz zwoływania zgromadzeń wspólników.
  • Pomoc w procesach podwyższania kapitału zakładowego, przymusowego wykupu akcji, umarzania akcji oraz nabywania akcji własnych przez spółki.
  • Reprezentacja klientów w procesach sądowych z zakresu prawa handlowego oraz prawa spółek (odpowiedzialność członków organów spółek, uchylanie uchwał wspólników).

 

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

Jesteśmy do dyspozycji

Kancelaria Bętkowska Rajczyk zapewni Państwu pomoc w sprawach indywidualnych, zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu mediacyjnym czy też bezpośrednio przed sądem powszechnym. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe i umowy, opnie prawne.

+48 61 843 85 32

kancelaria@br-kacelaria.pl Pon – Pt : 09:00-17:00

Kontakt