Prawo rodzinne

KLIENT INDYWIDULANY

KANCELARIA PRAWNA BĘTKOWSKA RAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Częste zmiany przepisów prawnych a także zawiłość procedur sądowych są powodem, dla którego także klienci indywidualni potrzebują profesjonalnego wsparcia prawnego. Kancelaria Bętkowska Rajczyk zapewni Państwu pomoc w sprawach indywidualnych, zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu mediacyjnym czy też bezpośrednio przed sądem powszechnym. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe i umowy, opnie prawne.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są wyjątkowe, dotyczą bowiem kwestii osobistych a ich wynik ma wpływ na życie naszych Klientów i ich rodzin. Dlatego też staramy się, aby pozytywne zakończenie sprawy nastąpiło jeszcze na etapie przedsądowym lub na jednej z pierwszych rozpraw sądowych. W ramach świadczonych usług:

  • Udzielamy porad prawnych przed skierowaniem sprawy do sądu,
  • Wspieramy w negocjowaniu warunków porozumienia rodzicielskiego,
  • Pomagamy wypracować optymalną ugodę w ramach mediacji prowadzonych przez mediatorów sądowych,
  • Oferujemy zastępstwo procesowe w sprawach m.in. o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, podział majątku wspólnego, zaprzeczenie i ustalenie pochodzenia dziecka, o przysposobienie, innych sprawach rodzinnych i opiekuńczych,
  • Przygotowujemy projekty pism procesowych, z których nasi klienci mogą skorzystać samodzielnie, bez konieczności działania przez pełnomocnika procesowego,
  • Doradzamy jak zabezpieczyć majątek wspólny przed ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • Przygotowujemy projekty małżeńskich umów majątkowych,
  • Przygotowujemy umowy o podział majątku wspólnego.

O rozwodach i podziale majątku dowiesz się więcej śledząc wpisy w aktualnościach/blogu.

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

Jesteśmy do dyspozycji

Kancelaria Bętkowska Rajczyk zapewni Państwu pomoc w sprawach indywidualnych, zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu mediacyjnym czy też bezpośrednio przed sądem powszechnym. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe i umowy, opnie prawne.

+48 61 843 85 32

kancelaria@br-kacelaria.pl Pon – Pt : 09:00-17:00

Kontakt