Aktualności

Dzielimy się wiedzą
Ten wątek notorycznie powraca w sprawach upadłości konsumenckich, które prowadzą syndycy z naszej kancelarii. Odnoszę wrażenie, że osoby którym rekomendowano ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie są należycie informowane o skutkach ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Często zdarza się, że po pierwszym spotkaniu z syndykiem są bardzo zdziwieni, że...
Czytaj dalej
Przepisy dotyczące postępowania w sprawach rozwodowych są tak skonstruowane, że Sąd musi wysłuchać oboje małżonków i dlatego w tym celu zawsze wyznacza rozprawę. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach przesłuchanie małżonka może zostać pominięte, ale o tym pisałam przy okazji wyroku zaocznego. Obecnie z uwagi na duże...
Czytaj dalej
Nie możesz dojść do porozumienia ze swoim byłym małżonkiem w sprawie pozwania banku o ustalenie nieważności umowy kredytu powiązanego z walutą obcą? Okazuje się, że to już nie problem. Rozwód już nie jest jakąkolwiek przeszkodą do unieważnienia abuzywnej umowy frankowej. Sąd Najwyższy stwierdził, że w...
Czytaj dalej
Często zdarza się, że osoba, która składa wniosek o ogłoszenie upadłości ma zadłużenie alimentacyjne, którego nie jest w stanie uregulować i pozostaje w błędnym przeświadczeniu, że upadłość konsumencka pozwoli jej uwolnić się od długów. Nic bardziej mylnego. Składając wniosek o ogłoszenie upadłości musisz wiedzieć, że...
Czytaj dalej
Postanowieniem z 11 grudnia 2023 roku w sprawie C-756/22 Trybunał po raz kolejny potwierdził, że bankom nie przysługuje waloryzacja kapitału ani inne dodatkowe świadczenie wykraczające poza kwotę udostępnionego kapitału. Postanowienie to stanowi uzupełnienie korzystnego dla kredytobiorców wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku w sprawie...
Czytaj dalej
1 2 3 29