Tag

#rozwód
Dość duże zamieszanie ostatnio powstało wokół spraw rozwodowych, który toczyły się w okresie pandemii. O co tak naprawdę chodzi? W dniu 14 grudnia 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął uchwałę, z której wynika, że część rozwodów przeprowadzanych w ostatnich latach w Polsce jest nieważna. W sprawach rozwodowych, zarówno niezakończonych do 3 lipca 2021...
Czytaj dalej
Sprawy alimentacyjne zawsze budzą sporo emocji, głównie negatywnych. O tym, że nie ma tabelek, widełek ani konkretnych wzorów obliczania alimentów pisałam już niejednokrotnie. Każda sprawa jest inna i każda podlega indywidualnej ocenie przez Sąd.Alimenty zasądzane są od daty wydania wyroku, mogą być również zasądzone od daty wniesienia pozwu. W przypadku długotrwałego niewywiązywania się przez obowiązanego...
Czytaj dalej
Ten wpis kieruję do osób, których sytuacja majątkowa drastycznie się zmieniła wobec konfliktu z małżonkiem na tle finansowym i które najczęściej wraz z dziećmi pozostawione zostały bez wsparcia finansowego drugiego małżonka. Może to dotyczyć rozpadających się rodzin, często na skutek wyprowadzki małżonka, który do tej pory był głównym żywicielem rodziny, i zaprzestania przekazywania przez niego...
Czytaj dalej
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika nie powoduje, że zobowiązania alimentacyjne w „cudowny” sposób znikają. Wręcz przeciwnie – obowiązek alimentacyjny trwa nadal a ogłoszenie upadłości jedynie modyfikuje reguły jego realizowania.Jeżeli w dniu ogłoszeniu upadłości konsumenckiej posiadasz jakieś zaległe alimenty i zostaną one zgłoszone przez wierzyciela syndykowi, to dług ten znajdzie się na liście wierzytelności obok pozostałych długów. Alimenty zostaną zaliczone do kategorii pierwszej, jeśli chodzi o...
Czytaj dalej
Jak często zdarza się, że jedna ze stron wychodzi niezadowolona po ogłoszeniu wyroku w sprawie rozwodowej? Zawsze, gdy rozwód nie nastąpił na zgodny wniosek stron i gdy wyrok zawiera odmienne rozstrzygnięcie od oczekiwanego. Niekorzystny wyrok sądu okręgowego nie musi oznaczać końca sprawy.Od wyroku sądu okręgowego, który ogłosił rozwód przysługuje Ci prawo do wniesienia apelacji do sądu...
Czytaj dalej
Pod potocznym stwierdzeniem „zmiany pozwu o rozwód” mogą kryć się dwie rzeczy. Po pierwsze klienci często pytają, czy mogą zmienić swoje stanowisko i zamiast rozwodu bez orzekania o winie, zażądać rozwodu z orzekaniem o winie małżonka lub z winy obojga małżonków lub odwrotnie. Przez „zmianę pozwu o rozwód” niektórzy rozumieją zmianę powództwa poprzez żądanie orzeczenia...
Czytaj dalej
Obywatele Ukrainy coraz chętniej przyjeżdżają do Polski podjąć pracę lub naukę. W efekcie tego coraz częściej na ślubnym kobiercu można spotkać obywateli Polski i Ukrainy. Młodej parze wszyscy życzą szczęścia, ale jak dobrze wiemy, i w multikkulturowych małżeństwach zdarzają się kryzysy prowadzące do rozwodu.Pierwsze wątpliwości dla rozwodzących się małżonków powstają już na samym początku. Skoro...
Czytaj dalej
Kwestia alimentów na małżonka spędza sen z powiek stronom w wielu sprawach rozwodowych. Z jednej strony- obawa o to czy w przyszłości będzie można otrzymać alimenty od drugiego małżonka, z drugiej strony- obawa o to czy dożywotnio będzie trzeba płacić alimenty byłemu małżonkowi.Rozwód z wyłącznej winy- do kiedy mogę ubiegać się o alimenty?Wniosek o zasądzenie alimentów na...
Czytaj dalej
Małżonkowie, którzy wspólnie zaciągnęli kredyt, odpowiadają za kredyt całym swoim majątkiem. Jeśli natomiast zdecydują się na wniesienie pozwu przeciw bankowi, mogą występować wspólnie, może to również uczynić jeden z nich, ponieważ zgodnie z kodeksem rodzinnym, poza wyjątkami, każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym.A co z kredytem we frankach w przypadku rozwodu?Teoretycznie najprostszym, choć...
Czytaj dalej
Bardzo często spotykam się z pytaniem klientów, czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział majątku. Krótko mówiąc, czy jest szansa na więcej jeśli wykażę wyłączną winę małżonka?Niezależnie od tego, czy rozwód nastąpił bez orzekania o winie czy orzeczeniem o winie, sprawa o podział majątku przebiega dokładnie tak samo.Były małżonek, ponoszący winę za rozpad pożycia ma takie samo...
Czytaj dalej
1 2 3 11