Month

październik 2020
Separacja jest swego rodzaju alternatywą dla rozwodu – dzięki możliwości jej zniesienia, może stanowić dobre rozwiązanie dla małżonków, którzy widzą możliwość powrotu do wspólnego pożycia w przyszłości. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie możliwości jej uzyskania – w trybie nieprocesowym (tzw. separacja za porozumieniem stron) oraz w normalnym procesie (separacja sądowa).Separacja za porozumieniem stronPierwsza możliwość uzyskania separacji...
Czytaj dalej
Jest to także etap trudny, często długotrwały (jeżeli podział majątku dokonywany jest na drodze sądowej już po orzeczeniu rozwiązania małżeństwa przez rozwód). Nie zawsze w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą same aktywa. Pojawia się zatem pytanie – jak dokonać podziału długów po rozwodzie?Podział długów po rozwodzie – czy jest możliwy?W tym miejscu trzeba najpierw ustalić, czy...
Czytaj dalej
Istnieją dwa sposoby zniesienia współwłasności małżeńskiej – sądowy i umowny. Pierwszy z nich dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której małżonkowie nie są zgodni co do ustanowienia rozdzielności majątkowej, a jednocześnie zachodzą ważne powody, uzasadniające zniesienie współwłasności majątkowej. Powstaje wówczas tzw. przymusowy ustrój majątkowy. Drugi sposób polega na zawarciu umowy małżeńskiej o zniesieniu wspólności ustawowej.Kiedy i w...
Czytaj dalej
Orzeczenie rozwodu niesie ze sobą wiele konsekwencji. Jedną z najpoważniejszych jest ustanie wspólności majątkowej między byłymi małżonkami – przekształca się ona wówczas we współwłasność w częściach ułamkowych, tzn. taką, w której każdy współwłaściciel ma określony przypadający mu udział (w przypadku rozwodzących się małżonków zazwyczaj jest to połowa całego dotychczasowego majątku wspólnego, choć w szczególnych przypadkach możliwe...
Czytaj dalej
Po ustaniu małżeństwa kolejnym etapem uregulowania sytuacji między byłymi małżonkami jest dokonanie podziału majątku. Często zastanawiają się oni, czy jest możliwe ustalenie nierównych udziałów w dotychczasowym majątku wspólnym. Według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego taka możliwość istnieje, jednak nie w każdym przypadku – aby ustalić nierówny podział majątku muszą być spełnione konkretne warunki.Kto może żądać ustalenia nierównych...
Czytaj dalej
Rozwodzący się małżonkowie niejednokrotnie zastanawiają się, czy warto żądać rozwodu z orzeczeniem wyłącznej winy drugiego małżonka. Często jednak decydują się na takie rozwiązanie, mając na względzie wynikające z niego korzyści – mimo tego, że trwa ono długo i wiąże się zazwyczaj z głębokim konfliktem między stronami.Rozstrzygnięcie w sprawie alimentów dla byłego małżonkaPierwszą konsekwencją rozwodu z orzekaniem o...
Czytaj dalej
Podział majątku wspólnego jest możliwy po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami. Dzieje się to m.in. na skutek orzeczenia rozwodu czy separacji, a także na skutek umowy małżonków, w której ustanawiają oni rozdzielność majątkową. Podział majątku wspólnego w drodze umowy jest możliwy, gdy między stronami istnieje zgodność co do sposobu jego dokonania. Warto postarać się o porozumienie...
Czytaj dalej