Małgorzata Bętkowska – adwokat, doradca restrukturyzacyjny, wspólnik kancelarii Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Prawa Brytyjskiego „Introduction to English Law and the Law of the European Union” organizowane przez British Law Centres a także studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wpisana na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1072.

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, a także z zakresu prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego. Ponadto zajmuje się bieżącą obsługą prawną spółek z branży energetycznej, w tym windykacją należności a także tematyką urządzeń przesyłowych oraz związanych z tym służebności przesyłu.

Reprezentowała klientów w sprawach dotyczących odszkodowań od Skarbu Państwa za wywłaszczone nieruchomości, związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości a także w postępowaniach o zasiedzenie nieruchomości. Doradza również osobom ubiegającym się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej a także reprezentuje zarówno dłużników jak i wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W wolnych chwilach prowadzi blog www.rozwodprzedsiebiorcy.pl , na którym porusza zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego ważne szczególnie dla przedsiębiorców, często nawiązując w swoich wpisach do prawa handlowego i upadłościowego.

Interesuje się mediacją w sprawach gospodarczych.

Email: m.betkowska@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Pełne dane kontaktowe

Izabela Rajczyk – radca prawny, syndyk, doradca restrukturyzacyjny, wspólnik kancelarii Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła aplikację radcowską w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Wpisana na listę radców prawnych w Poznaniu.

Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Upadłościowego i Naprawczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada licencje syndyka i doradcy restrukturyzacyjnego (nr licencji 906).

Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu energią cieplną, elektryczną gazem oraz w dziedzinie budownictwa. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej brała udział w kilku dużych projektach sprzedaży oraz nabycia przedsiębiorstw energetycznych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Brała udział w postępowaniach upadłościowych zarówno w roli pełnomocnika jak i syndyka. Zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym, obsłudze prawnej przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących spółek prawa handlowego, w transakcjach kupna i sprzedaży oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Swoimi zainteresowaniami prawnymi dzieli się z czytelnikami na blogu www.restrukturyzacja.biz , gdzie w sposób przystępny opisuje zagadnienia z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Email: i.rajczyk@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 516 157 093
Pełne dane kontaktowe

Justyna Łyszyk – aplikant radcowski w kancelarii Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i  Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2015 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego i handlowego oraz prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Email: j.lyszyk@br-kancelaria.pl
Pełne dane kontaktowe

Anita Gała – PRAWNIK

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim na Wydziale Zarządzania, kierunek: zarzadzanie procesami logistycznymi.   Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa rodzinnego, opiekuńczego oraz prawa gospodarczego.

Email: a.gala@br-kancelaria.pl
Pełne dane kontaktowe

Karolina Wilińska – asystent prawny w kancelarii Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j.

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską poświęciła problemom prawnym udzielania świadczeń medycznych małoletniemu.

Przedmiot jej zainteresowania stanowi prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego i rodzinnego.

Email: k.wilinska@br-kancelaria.pl
Pełne dane kontaktowe

WSPÓŁPRACA

Leszek Kozłowski – doradca finansowy, doradca biznesowy, syndyk, doradca restrukturyzacyjny, współpracownik Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j.

Zajmuje się przygotowaniem biznes planów, planów restrukturyzacyjnych, testów pomocy publicznej a także optymalizacją ekonomiczną i podatkową.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami firm i sprawowaniu nadzoru nad księgowością, w tym holdingów i struktur międzynarodowych.

Zgromadził doświadczenie i wiedzę w trudnych obszarach z dziedziny finansów, takich jak restrukturyzacje, w tym z wykorzystaniem podatkowych struktur optymalizacyjnych (zamknięte fundusze inwestycyjne). Posiada również doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków dotacyjnych z funduszy europejskich, budowania i koordynowania struktur wielopodmiotowych i międzynarodowych oraz przekształcania podmiotów. Współpracował z Komisją Nadzoru Finansowego, stąd posiada szeroką wiedzę w zakresie wymogów wynikających z uczestnictwa w rynku finansowym.

Z sukcesem prowadził postępowania przed organami podatkowymi wszystkich szczebli administracji lokalnej i centralnej, włączając w to m.in. postępowanie przed Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej oraz sądami administracyjnymi, a to z uwagi na długoletnią pracę w organach skarbowych.

Wykładowca Studium Podyplomowego Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Email: l.kozlowski@br-kancelaria.pl
Pełne dane kontaktowe

Jacek Milczarek –  adwokat, syndyk, doradca restrukturyzacyjny, współpracownik Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j.

Wieloletni sędzia gospodarczy, kierownik sekcji upadłościowej w sądzie gospodarczym, sędzia-komisarz w wielu postępowaniach upadłościowych i układowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa gospodarczego: obsługi prawnej przedsiębiorstw, w tym holdingów i struktur międzynarodowych, prowadzenia sporów sądowych przed sądami gospodarczymi oraz postępowań upadłościowych.

Po założeniu kancelarii adwokackiej zajmował się obsługą prawną przedsiębiorców, w tym holdingów międzynarodowych. Zgromadził doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, układu, restrukturyzacji oraz reprezentowaniu przedsiębiorstw w takich postępowaniach sądowych. Posiada licencję syndyka (doradcy restrukturyzacyjnego).

Jako pełnomocnik procesowy prowadzi liczne postępowania sądowe w dziedzinie prawa gospodarczego, handlowego (przed Krajowym Rejestrem Sądowym), a także uzyskiwania odszkodowań. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa podatkowego (pierwsza praca w izbie skarbowej, licencjat z prawa podatkowego), prowadził postępowania przed organami podatkowymi wszystkich szczebli administracji oraz sądami administracyjnymi.

Email: j.milczarek@br-kancelaria.pl
Pełne dane kontaktowe