Prawo karne

KLIENT INDYWIDULANY

KANCELARIA PRAWNA BĘTKOWSKA RAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Częste zmiany przepisów prawnych a także zawiłość procedur sądowych są powodem, dla którego także klienci indywidualni potrzebują profesjonalnego wsparcia prawnego. Kancelaria Bętkowska Rajczyk zapewni Państwu pomoc w sprawach indywidualnych, zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu mediacyjnym czy też bezpośrednio przed sądem powszechnym. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe i umowy, opnie prawne.

Prawo karne stoi na straży porządku publicznego i ma zapewnić poczucie sprawiedliwości osobie pokrzywdzonej, ofierze i jej rodzinie, a sprawcy ukaranie. Ważne jednak, aby niewinny nie został skazany, a sprawca poniósł odpowiedzialność tylko za to, co faktycznie uczynił, a nie za to, co się jemu zarzuca.

W ramach postępowania karnego zapewniamy naszym Klientom:

  • Obronę w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
  • Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
  • Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.
  • Sporządzanie powództw adhezyjnych.
  • Sporządzanie apelacji, zażaleń np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania,kasacji, wniosków o wznowienie postępowania.
  • Sporządzanie żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
  • Sporządzanie wniosków o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łącznego.
  • Udział w mediacjach.
  • Przygotowywanie wniosków w ramach postępowania wykonawczego, w tym m.in. o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonaniu kary a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

Jesteśmy do dyspozycji

Kancelaria Bętkowska Rajczyk zapewni Państwu pomoc w sprawach indywidualnych, zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu mediacyjnym czy też bezpośrednio przed sądem powszechnym. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe i umowy, opnie prawne.

+48 61 843 85 32

kancelaria@br-kacelaria.pl Pon – Pt : 09:00-17:00

Kontakt