Prawo cywilne

KLIENT INDYWIDULANY

KANCELARIA PRAWNA BĘTKOWSKA RAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Częste zmiany przepisów prawnych a także zawiłość procedur sądowych są powodem, dla którego także klienci indywidualni potrzebują profesjonalnego wsparcia prawnego. Kancelaria Bętkowska Rajczyk zapewni Państwu pomoc w sprawach indywidualnych, zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu mediacyjnym czy też bezpośrednio przed sądem powszechnym. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe i umowy, opnie prawne.

Z prawem cywilnym spotykamy się każdego dnia. Codziennie zawieramy umowy lub wykonujemy te, które zostały już zawarte. Problematyka prawa cywilnego nie ogranicza się jednak tylko do umów. W ramach tej dziedziny Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem pism procesowych i zastępstwem procesowym w sprawach z zakresu:

  • Prawa rzeczowego (np. stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, ustanowienie służebności przesyłu, ochrona posiadania).
  • Prawa osobowego (np. uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie).
  • Prawa zobowiązań (np. sprawy o zapłatę, złożenie oświadczenia woli, wydanie rzeczy).

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

Jesteśmy do dyspozycji

Kancelaria Bętkowska Rajczyk zapewni Państwu pomoc w sprawach indywidualnych, zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu mediacyjnym czy też bezpośrednio przed sądem powszechnym. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe i umowy, opnie prawne.

+48 61 843 85 32

kancelaria@br-kacelaria.pl Pon – Pt : 09:00-17:00

Kontakt