SPORY SĄDOWE

OBSŁUGA FIRM

KANCELARIA PRAWNA BĘTKOWSKA RAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Częste zmiany przepisów prawnych a także zawiłość procedur sądowych są powodem, dla którego także klienci indywidualni potrzebują profesjonalnego wsparcia prawnego. Kancelaria Bętkowska Rajczyk zapewni Państwu pomoc w sprawach indywidualnych, zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu mediacyjnym czy też bezpośrednio przed sądem powszechnym. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe i umowy, opnie prawne.

Sytuacja na rynku może spowodować, że zmuszeni zostaniecie Państwo do obrony swych interesów przed sądami lub organami administracji publicznej. Jako profesjonaliści musicie Państwo zapewnić sobie i swojemu przedsiębiorstwu ochronę prawną.

Powierzając obsługę prawną naszej Kancelarii zyskujecie Państwo solidnego i doświadczonego partnera w zakresie:

  • sporządzenie pozwów, pozwów zbiorowych, wniosków, pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i skarg o wznowienie postępowania, jak również o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie zasadności skierowania spraw na drogę sądową,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym oraz przed sądami arbitrażowymi,
  • doradztwo prawne w zakresie polubownego zakończenia sporów, reprezentowanie klientów w postępowaniu mediacyjnym oraz w sprawach o zawezwanie do próby ugodowej.

Email: kancelaria@br-kancelaria.pl
Tel.: +48 609 215 128
Tel.: +48 516 157 093

 

 

Jesteśmy do dyspozycji

Kancelaria Bętkowska Rajczyk zapewni Państwu pomoc w sprawach indywidualnych, zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu mediacyjnym czy też bezpośrednio przed sądem powszechnym. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe i umowy, opnie prawne.

+48 61 843 85 32

kancelaria@br-kacelaria.pl Pon – Pt : 09:00-17:00

Kontakt