Month

marzec 2015
Jednym ze skutków rozwodu jest możliwość powrotu przez małżonka do poprzedniego nazwiska. W przypadku separacji, przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewidują takiej możliwości. Zmiana nazwiska zależy wyłącznie od woli małżonka, który w związku z zawarciem małżeństwa zmienił swoje nazwisko. Drugi z rozwiedzionych małżonków nie może się tego skutecznie domagać. Zatem co należy zrobić aby  zmienić nazwisko ?W tym celu...
Czytaj dalej
Ile razy słyszałeś „nigdy nie dam Ci rozwodu”?  Zdarza się, że jeden z małżonków chce zakończyć małżeństwo, drugi natomiast konsekwentnie odmawia, kierując się lękiem przed samotnością, przyzwyczajeniem czy też względami religijnymi. Po prostu małżonek nie zgadza się na rozwód …Czy takie powody są wystarczające, aby Sąd oddalił powództwo?Brak zgody małżonka na rozwód wypowiedziany na pierwszej rozprawie nie oznacza...
Czytaj dalej