Month

luty 2024
Przepisy dotyczące postępowania w sprawach rozwodowych są tak skonstruowane, że Sąd musi wysłuchać oboje małżonków i dlatego w tym celu zawsze wyznacza rozprawę. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach przesłuchanie małżonka może zostać pominięte, ale o tym pisałam przy okazji wyroku zaocznego. Obecnie z uwagi na duże obłożenie sprawami Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu na termin pierwszej...
Czytaj dalej
Nie możesz dojść do porozumienia ze swoim byłym małżonkiem w sprawie pozwania banku o ustalenie nieważności umowy kredytu powiązanego z walutą obcą? Okazuje się, że to już nie problem. Rozwód już nie jest jakąkolwiek przeszkodą do unieważnienia abuzywnej umowy frankowej. Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy nie jest konieczne...
Czytaj dalej
Często zdarza się, że osoba, która składa wniosek o ogłoszenie upadłości ma zadłużenie alimentacyjne, którego nie jest w stanie uregulować i pozostaje w błędnym przeświadczeniu, że upadłość konsumencka pozwoli jej uwolnić się od długów. Nic bardziej mylnego. Składając wniosek o ogłoszenie upadłości musisz wiedzieć, że są takie długi, które nie zostaną umorzone prze Sąd, nawet...
Czytaj dalej
Postanowieniem z 11 grudnia 2023 roku w sprawie C-756/22 Trybunał po raz kolejny potwierdził, że bankom nie przysługuje waloryzacja kapitału ani inne dodatkowe świadczenie wykraczające poza kwotę udostępnionego kapitału. Postanowienie to stanowi uzupełnienie korzystnego dla kredytobiorców wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku w sprawie o sygn. C-520/21, zgodnie z którym, bank nie ma prawa...
Czytaj dalej