Month

styczeń 2024
Dość duże zamieszanie ostatnio powstało wokół spraw rozwodowych, który toczyły się w okresie pandemii. O co tak naprawdę chodzi? W dniu 14 grudnia 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął uchwałę, z której wynika, że część rozwodów przeprowadzanych w ostatnich latach w Polsce jest nieważna. W sprawach rozwodowych, zarówno niezakończonych do 3 lipca 2021...
Czytaj dalej
7 grudnia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie stanął po stronie konsumentów. W sprawie C-140/22, TSUE wydał jednoznaczne stanowisko w kwestii odsetek za opóźnienie oraz w kwestii przedawnienia roszczeń banków z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. TSUE wprost wskazał, że kredytobiorca nie ma obowiązku składania przed sądem sformalizowanego oświadczenia o skutkach nieważności umowy. Do...
Czytaj dalej