Month

sierpień 2015
MB: Panie mecenasie, w mowie potocznej często posługujemy się pojęciem „rozwód kościelny”. Czy istnieje rozwód kościelny?MŁ: Nie istnieje! W Kościele rzymsko-katolickim nie ma rozwodów. Sądy kościelne nie rozwodzą bowiem małżonków, a jedynie lub aż stwierdzają nieważność zawartego przez strony (kobietę i mężczyznę) związku małżeńskiego. Tym samym pojęcie „rozwód kościelny” na gruncie prawa kanonicznego nie istnieje,...
Czytaj dalej