Month

wrzesień 2021
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika nie powoduje, że zobowiązania alimentacyjne w „cudowny” sposób znikają. Wręcz przeciwnie – obowiązek alimentacyjny trwa nadal a ogłoszenie upadłości jedynie modyfikuje reguły jego realizowania.Jeżeli w dniu ogłoszeniu upadłości konsumenckiej posiadasz jakieś zaległe alimenty i zostaną one zgłoszone przez wierzyciela syndykowi, to dług ten znajdzie się na liście wierzytelności obok pozostałych długów. Alimenty zostaną zaliczone do kategorii pierwszej, jeśli chodzi o...
Czytaj dalej
Jak często zdarza się, że jedna ze stron wychodzi niezadowolona po ogłoszeniu wyroku w sprawie rozwodowej? Zawsze, gdy rozwód nie nastąpił na zgodny wniosek stron i gdy wyrok zawiera odmienne rozstrzygnięcie od oczekiwanego. Niekorzystny wyrok sądu okręgowego nie musi oznaczać końca sprawy.Od wyroku sądu okręgowego, który ogłosił rozwód przysługuje Ci prawo do wniesienia apelacji do sądu...
Czytaj dalej
  Wielu klientów pyta mnie, czy pozew w sprawie frankowej należy złożyć do sądu w Warszawie. Klienci obawiają się konieczności dojazdów na rozprawy i związanych z tym dodatkowych kosztów. Zupełnie niepotrzebnie, bo opcji wyboru właściwego sądu do złożenia pozwu frankowego jest kilka. W pierwszej kolejności muszę wyjaśnić, że pozew frankowy składa się do sądu rejonowego lub sądu okręgowego, w zależności od...
Czytaj dalej