W JAKIM SĄDZIE ZŁOŻYĆ POZEW FRANKOWY?Wielu klientów pyta mnie, czy pozew w sprawie frankowej należy złożyć do sądu w Warszawie. Klienci obawiają się konieczności dojazdów na rozprawy i związanych z tym dodatkowych kosztów. Zupełnie niepotrzebnie, bo opcji wyboru właściwego sądu do złożenia pozwu frankowego jest kilka.

W pierwszej kolejności muszę wyjaśnić, że pozew frankowy składa się do sądu rejonowego lub sądu okręgowego, w zależności od tego jakiej kwoty sprawa dotyczy. Jest to tzw. właściwość rzeczowa sądu, która określa jakie rodzaje spraw należą do kompetencji sądów rejonowych a jakie do sądów okręgowych.

W przypadku spraw frankowych, jako że te należą do kategorii spraw majątkowych, właściwość ta zależy od wartości przedmiotu sporu. Dla spraw poniżej 75 000 złotych właściwy do ich rozpoznania jest sąd rejonowy. Natomiast jeśli roszczenie przewyższa kwotę 75 000 złotych pozew kierujemy do sądu okręgowego. Z reguły roszczenia frankowiczów są wysokie, zwłaszcza jeśli dotyczą unieważnienia umowy. Wobec tego sprawy frankowe w przeważającej ich większości trafiają do rozpoznania na wokandę sądów okręgowych.

Kolejnym krokiem jest ustalenie miejsca położenia sądu, do którego będzie składany pozew. I tutaj opcji jest kilka. Dzięki nim frankowicz może wybrać właściwość miejscową sądu w sposób najbardziej dogodny dla siebie.

Od 7 listopada 2019 roku w Kodeksie postępowania cywilnego został dodany nowy przepis, na podstawie którego frankowicze mogą skierować pozew do sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Chodzi tutaj o miejsce zamieszkania a nie zameldowania, czyli o miejsce faktycznego przebywania.

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz aby sprawa była rozpoznawana przez sąd właściwy według twojego miejsca zamieszkania, możesz złożyć pozew w sądzie według właściwości miejscowej ogólnej. To oznacza, że taki pozew może zostać skierowany przed sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba banku. A ponieważ większość banków zlokalizowała swoje siedziby w stolicy, sądem takim najczęściej jest Sąd położony w Warszawie.

Kolejną z opcji jest wystąpienie z powództwem przed sąd według miejsca oddziału czy też placówki banku, w którym zawarta została umowa kredytu.

Mając na względzie to, że sąd najprawdopodobniej będzie chciała przesłuchać frankowiczów, warto wybrać sąd położony najbliżej miejsca swojego zamieszkania.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy