By

Kancelaria
Na czym polega zarząd sukcesyjny i w jaki sposób go ustanowić?Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy do momentu uregulowania kwestii spadkowych. Proces ustanowienia zarządu sukcesyjnego polega na:złożeniu pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu określonej osoby na zarządcę sukcesyjnego; uzyskaniu pisemnej zgody wskazanej osoby, a następnie;zgłoszeniu zarządcy sukcesyjnego do CEIDG. Zarząd sukcesyjny wygasa w terminie 2 lat...
Czytaj dalej
Polska fundacja rodzinna jest wzorowana na fundacjach z innych europejskich państw, m.in. Francji, Austrii, Niemczech i Liechtensteinie.Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna powinna posiadać siedzibę na terytorium RP oraz wpisana do...
Czytaj dalej
Sprawy alimentacyjne zawsze budzą sporo emocji, głównie negatywnych. O tym, że nie ma tabelek, widełek ani konkretnych wzorów obliczania alimentów pisałam już niejednokrotnie. Każda sprawa jest inna i każda podlega indywidualnej ocenie przez Sąd.Alimenty zasądzane są od daty wydania wyroku, mogą być również zasądzone od daty wniesienia pozwu. W przypadku długotrwałego niewywiązywania się przez obowiązanego...
Czytaj dalej
Ten wpis kieruję do osób, których sytuacja majątkowa drastycznie się zmieniła wobec konfliktu z małżonkiem na tle finansowym i które najczęściej wraz z dziećmi pozostawione zostały bez wsparcia finansowego drugiego małżonka. Może to dotyczyć rozpadających się rodzin, często na skutek wyprowadzki małżonka, który do tej pory był głównym żywicielem rodziny, i zaprzestania przekazywania przez niego...
Czytaj dalej
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika nie powoduje, że zobowiązania alimentacyjne w „cudowny” sposób znikają. Wręcz przeciwnie – obowiązek alimentacyjny trwa nadal a ogłoszenie upadłości jedynie modyfikuje reguły jego realizowania.Jeżeli w dniu ogłoszeniu upadłości konsumenckiej posiadasz jakieś zaległe alimenty i zostaną one zgłoszone przez wierzyciela syndykowi, to dług ten znajdzie się na liście wierzytelności obok pozostałych długów. Alimenty zostaną zaliczone do kategorii pierwszej, jeśli chodzi o...
Czytaj dalej
Jak często zdarza się, że jedna ze stron wychodzi niezadowolona po ogłoszeniu wyroku w sprawie rozwodowej? Zawsze, gdy rozwód nie nastąpił na zgodny wniosek stron i gdy wyrok zawiera odmienne rozstrzygnięcie od oczekiwanego. Niekorzystny wyrok sądu okręgowego nie musi oznaczać końca sprawy.Od wyroku sądu okręgowego, który ogłosił rozwód przysługuje Ci prawo do wniesienia apelacji do sądu...
Czytaj dalej
  Wielu klientów pyta mnie, czy pozew w sprawie frankowej należy złożyć do sądu w Warszawie. Klienci obawiają się konieczności dojazdów na rozprawy i związanych z tym dodatkowych kosztów. Zupełnie niepotrzebnie, bo opcji wyboru właściwego sądu do złożenia pozwu frankowego jest kilka. W pierwszej kolejności muszę wyjaśnić, że pozew frankowy składa się do sądu rejonowego lub sądu okręgowego, w zależności od...
Czytaj dalej
Pod potocznym stwierdzeniem „zmiany pozwu o rozwód” mogą kryć się dwie rzeczy. Po pierwsze klienci często pytają, czy mogą zmienić swoje stanowisko i zamiast rozwodu bez orzekania o winie, zażądać rozwodu z orzekaniem o winie małżonka lub z winy obojga małżonków lub odwrotnie. Przez „zmianę pozwu o rozwód” niektórzy rozumieją zmianę powództwa poprzez żądanie orzeczenia...
Czytaj dalej
W sprawach frankowych pojawiają się dwa pojęcia na określenie rodzaju udzielonego przez Bank kredytu- kredyt indeksowany oraz kredyt denominowany. Choć prawo bankowe nie definiuje żadnego z tych pojęć, bardzo łatwo wytłumaczyć co one oznaczają. Kredyt indeksowany to taki kredyt, w którym suma kredytu jest wyrażana i wypłacana w walucie polskiej, indeksowanej do CHF, którą w dniu wypłaty przeliczano na...
Czytaj dalej
Już od 1 lipca 2021 r. istnieje trzeci rodzaj spółki kapitałowej- prosta spółka akcyjna (PSA). PSA ma być nowoczesnym rozwiązaniem dla innowacyjnych przedsięwzięć, w tym w szczególności startupów i spółek high-tech, łącząc cechy spółki osobowej (możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług) ze spółką kapitałową (rozbudowany mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji).Prosta spółka akcyjna może...
Czytaj dalej
1 2 3 14