CO ZROBIĆ, GDY MAŁŻONEK NIE WYWIĄZUJE SIĘ Z OBOWIĄZKU UTRZYMYWANIA RODZINY?

Ten wpis kieruję do osób, których sytuacja majątkowa drastycznie się zmieniła wobec konfliktu z małżonkiem na tle finansowym i które najczęściej wraz z dziećmi pozostawione zostały bez wsparcia finansowego drugiego małżonka. Może to dotyczyć rozpadających się rodzin, często na skutek wyprowadzki małżonka, który do tej pory był głównym żywicielem rodziny, i zaprzestania przekazywania przez niego pieniędzy na utrzymanie rodziny. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku stosowania przemocy ekonomicznej, która niestety staje się coraz częstszą formą przemocy stosowanej w rodzinie.

Co możesz zrobić, jeśli małżonek nie dokłada się do kosztów utrzymania rodziny?

Możesz złożyć w sądzie rodzinnym pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodzinyZaspokajanie potrzeb rodziny to nie tylko zaspokajanie potrzeb dzieci ale również drugiego małżonka. Taki pozew nie podlega opłacie sądowej, składasz go do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich według miejsca zamieszkania powoda (czyli według Twojego miejsca zamieszkania). W pozwie o zaspokajanie potrzeb rodziny musisz napisać zasądzenia jakiej konkretnie kwoty domagasz się miesięcznie od pozwanego i do kiedy miałaby być ona płatna, np. wnoszę o zasądzenie od pozwanego kwoty 1500 zł tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, płatnej do 10 dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.

Co powinien zawierać pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny?

Warto w pozwie o zaspokajanie potrzeb rodziny złożyć również wniosek o udzielenie zabezpieczenia, tak aby pozwany zobowiązany był przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny już od dnia wniesienia pozwu.

Pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny powinien zawierać również uzasadnienie. Warto więc opisać jakie są miesięczne koszty utrzymania rodziny, załączyć na tę okoliczność przykładowe rachunki, potwierdzenia ponoszonych wydatków, wskazać w jakiej wysokości pozwany wcześniej partycypował w kosztach utrzymania rodziny, od kiedy i dlaczego przestał przekazywać drugiemu małżonkowi pieniądze lub wpłacać je na wspólne konto, od kiedy przestał opłacać rachunki, robić zakupy itp.

Sprawy o zaspokajanie potrzeb rodziny powinny być rozpoznawane przez Sądy stosunkowo szybko, jednakże trudno określić czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy. Z mojej praktyki wynika, że od momentu złożenia pozwu o zaspokajanie potrzeb rodziny w sądzie rejonowym w Poznaniu do czasu pierwszej rozprawy mijają zazwyczaj 3 miesiące. Jedno jednak jest pewne, im dłużej będziesz zwlekał ze złożeniem pozwu o zaspokajanie potrzeb rodziny, tym później wydane zostanie orzeczenie sądu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy