By

Br Kancelaria
Ten wątek notorycznie powraca w sprawach upadłości konsumenckich, które prowadzą syndycy z naszej kancelarii. Odnoszę wrażenie, że osoby którym rekomendowano ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie są należycie informowane o skutkach ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Często zdarza się, że po pierwszym spotkaniu z syndykiem są bardzo zdziwieni, że syndyk może im coś zabrać, czegoś od nich żądać. Zanim...
Czytaj dalej
Przepisy dotyczące postępowania w sprawach rozwodowych są tak skonstruowane, że Sąd musi wysłuchać oboje małżonków i dlatego w tym celu zawsze wyznacza rozprawę. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach przesłuchanie małżonka może zostać pominięte, ale o tym pisałam przy okazji wyroku zaocznego. Obecnie z uwagi na duże obłożenie sprawami Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu na termin pierwszej...
Czytaj dalej
Nie możesz dojść do porozumienia ze swoim byłym małżonkiem w sprawie pozwania banku o ustalenie nieważności umowy kredytu powiązanego z walutą obcą? Okazuje się, że to już nie problem. Rozwód już nie jest jakąkolwiek przeszkodą do unieważnienia abuzywnej umowy frankowej. Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy nie jest konieczne...
Czytaj dalej
Często zdarza się, że osoba, która składa wniosek o ogłoszenie upadłości ma zadłużenie alimentacyjne, którego nie jest w stanie uregulować i pozostaje w błędnym przeświadczeniu, że upadłość konsumencka pozwoli jej uwolnić się od długów. Nic bardziej mylnego. Składając wniosek o ogłoszenie upadłości musisz wiedzieć, że są takie długi, które nie zostaną umorzone prze Sąd, nawet...
Czytaj dalej
Postanowieniem z 11 grudnia 2023 roku w sprawie C-756/22 Trybunał po raz kolejny potwierdził, że bankom nie przysługuje waloryzacja kapitału ani inne dodatkowe świadczenie wykraczające poza kwotę udostępnionego kapitału. Postanowienie to stanowi uzupełnienie korzystnego dla kredytobiorców wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku w sprawie o sygn. C-520/21, zgodnie z którym, bank nie ma prawa...
Czytaj dalej
Dość duże zamieszanie ostatnio powstało wokół spraw rozwodowych, który toczyły się w okresie pandemii. O co tak naprawdę chodzi? W dniu 14 grudnia 2023 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął uchwałę, z której wynika, że część rozwodów przeprowadzanych w ostatnich latach w Polsce jest nieważna. W sprawach rozwodowych, zarówno niezakończonych do 3 lipca 2021...
Czytaj dalej
7 grudnia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie stanął po stronie konsumentów. W sprawie C-140/22, TSUE wydał jednoznaczne stanowisko w kwestii odsetek za opóźnienie oraz w kwestii przedawnienia roszczeń banków z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. TSUE wprost wskazał, że kredytobiorca nie ma obowiązku składania przed sądem sformalizowanego oświadczenia o skutkach nieważności umowy. Do...
Czytaj dalej
Tym razem zacznę od noworocznych życzeń.Drogi Czytelniku! Zdrowia, szczęścia pomyślności i przede wszystkim niewielu problemów małżeńskich w Nowym Roku (no może poza drobnymi, bo takie przecież zawsze się zdarzają) ! A jeśli już problemy się pojawią, to życzę, aby udało Ci się je rozwiązać ugodowo, bo jak mówią doświadczeni adwokaci, lepsza ugoda niż najbardziej sprawiedliwy wyrok.Przechodząc do poważniejszych kwestii, dzisiaj chciałabym...
Czytaj dalej