Month

luty 2019
  Ryzyko walutowe jest bardzo ważnym aspektem w sprawach związanych z kredytami waloryzowanymi do franka szwajcarskiego. Umowy frankowe są uznawane za nieważne nie tylko ze względu na zawarte w nich abuzywne klauzule waloryzacyjne. Ryzyko walutowe wraz z niedostatecznym poinformowaniem konsumenta o potencjalnych skutkach tego ryzyka również stanowią podstawę do unieważnienia kredytu. Kredyt hipoteczny we frankach,...
Czytaj dalej
Zdarza się, że rodzice chcąc zabezpieczyć przyszłość dziecka próbują doprowadzić do sytuacji, w której stanie się ono właścicielem nieruchomości. Nie zawsze jednak mogą takiej czynności dokonać bez zgody sądu opiekuńczego.Kiedy wobec tego taka zgoda jest niezbędna?Rodzice, jako przedstawiciele ustawowi małoletniego dziecka zarządzają jego majątkiem i powinni podejmować czynności zmierzające do zachowania majątku dziecka w stanie niepogorszonym....
Czytaj dalej
Ogłoszenie upadłości małżonka, który prowadził działalność gospodarczą niesie daleko idące konsekwencje w sferze małżeńskich stosunków majątkowych w sytuacji, gdy w małżeństwie obowiązywała wspólność majątkowa.Z chwilą ogłoszenia upadłości powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości.Małżonek upadłego może jedynie zgłosić w postępowaniu upadłościowym wierzytelność pieniężną odpowiadającą wartości jego udziału w majątku...
Czytaj dalej
O problemach finansowych małżonków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pisałam już niejednokrotnie. W trudnych sytuacjach przedsiębiorcy szukają rozwiązań umożliwiających im prowadzenie działalności gospodarczej, której przynajmniej formalnie, właścicielem będzie osoba trzecia. Takim rozwiązaniem może być założenie spółki z o.o., w której jedynym wspólnikiem będzie Twoje dziecko. Może i Ty już o tym myślałeś ?Oczywiście nie jest to tak...
Czytaj dalej
Pieniądze są często czynnikiem, który powoduje, że wstrzymujemy się z wniesieniem pozwu do sądu. Każdy pozew podlega bowiem opłacie sądowej i najczęściej wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu– czyli 5% żądanej kwoty. Opłatę zaokrągla się do pełnych złotych w górę.W przypadku spraw o alimenty wartość przedmiotu sporu stanowi kwota alimentów pomnożona przez dwanaście miesięcy. Istotne znaczenie ma jednak to,...
Czytaj dalej