UPADŁOŚĆ MAŁŻONKA- PRZEDSIĘBIORCY

Ogłoszenie upadłości małżonka, który prowadził działalność gospodarczą niesie daleko idące konsekwencje w sferze małżeńskich stosunków majątkowych w sytuacji, gdy w małżeństwie obowiązywała wspólność majątkowa.

Upadłość małżonka- przedsiębiorcyZ chwilą ogłoszenia upadłości powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości.

Małżonek upadłego może jedynie zgłosić w postępowaniu upadłościowym wierzytelność pieniężną odpowiadającą wartości jego udziału w majątku wspólnym. Jest to dość nietypowe rozwiązanie, ponieważ z chwilą powstania rozdzielności majątkowej majątek wspólny przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych, a mimo to w postępowaniu upadłościowym cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłości.

Małżonek upadłego nie może żądać podziału majątku wspólnego. Jest on traktowany na równi z innymi wierzycielami upadłego. Małżonek upadłego będzie w rzeczywistości ponosił odpowiedzialność za długi upadłego przedsiębiorcy. W takiej sytuacji przepisy ustawy Kodeks rodzinny nie będą chroniły małżonka przed odpowiedzialnością za długi upadłego.

Ogłoszenie upadłości wobec przedsiębiorcy, który pozostaje w małżeństwie, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, jest rozwiązaniem zdecydowanie korzystniejszym dla wierzycieli niż prowadzenie przeciwko dłużnikowi egzekucji komorniczej. W przypadku postępowania upadłościowego istnieje szans na pełniejsze zaspokojenie przez wierzycieli, z uwagi na to, że zaspokojenie nastąpi z majątku wspólnego małżonków.

***

Poczytaj też:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy