Tag

frankowicze
7 grudnia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie stanął po stronie konsumentów. W sprawie C-140/22, TSUE wydał jednoznaczne stanowisko w kwestii odsetek za opóźnienie oraz w kwestii przedawnienia roszczeń banków z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. TSUE wprost wskazał, że kredytobiorca nie ma obowiązku składania przed sądem sformalizowanego oświadczenia o skutkach nieważności umowy. Do...
Czytaj dalej