Month

maj 2020
Kto doświadczył od swojego byłego partnera obraźliwych, złośliwych zachowań polegających na wielokrotnym wysyłaniu nacechowanych negatywnie wiadomości, wykonywaniu telefonów, często głuchych? Czy wiesz o tym, że takie zachowanie jest karalne? Nie lekceważ tego.O tym, czym jest stalkig (uporczywe nękanie) pisałam tutaj Stalking czyli o uporczywym nękaniu przez partneraNie każde jednak zachowanie sprawcy jest na tylko poważne, aby...
Czytaj dalej
Brzmi to być może banalnie, ale naprawdę warto dopilnować tego, aby po zakończeniu sprawy o rozwód uzyskać z sądu odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności. Sąd stwierdzając prawomocność wyroku określa konkretną datę. Potwierdza tym samym, że z tym dniem zostało rozwiązane małżeństwo (a nie w chwili ogłoszenia wyroku przez sąd).O tym jak uzyskać odpis wyroku pisałam...
Czytaj dalej
Postępowanie o zatwierdzenie układu to najprostsze i najmniej sformalizowane postępowanie ze wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych.Dla kogo przeznaczone jest postępowanie o zatwierdzenie układu?Postępowanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców,  których suma spornych wierzytelności nie przekracza 15 % wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.W tym postępowaniu to dłużnik głównie zobowiązany jest do działania. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia układu, rozmowy z wierzycielami, ustalenie...
Czytaj dalej
Tym razem kilka słów o kolejnym postępowaniu restrukturyzacyjnym jakim jest przyspieszone postępowanie układowe. Jak każde z postępowań restrukturyzacyjnych, ma ono uchronić dłużnika przed ogłoszeniem upadłości w wyniku zawarcia układu.Postępowanie to – jak wynika z samej nazwy- ma być przeprowadzone możliwie szybko, przyjmuje się, iż powinno trwać maksymalnie 3-4 miesiące. W praktyce niestety postępowanie to może bardzo się...
Czytaj dalej
Postępowanie układowe to kolejny z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, którego celem jest zawarcie układu z wierzycielami. Postępowanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców, w przypadku których niewypłacalność nie jest tak głęboka, aby niezbędne było podejmowanie najbardziej drastycznych kroków (np. wstrzymanie wszystkich postępowań egzekucyjnych, wyprzedaż zbędnego mienia, odstąpienie od kontraktów). Jeżeli uważasz, że sytuacja w firmie jest naprawdę bardzo trudna,...
Czytaj dalej
Tym razem drobny ukłon w stronę przedsiębiorców i kilka ważnych informacji o tym jak poradzić sobie, gdy firma zaczyna tracić płynności finansową.Możesz skorzystać z jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, w wyniku którego zawrzesz układ z wierzycielami i Twoje przedsiębiorstwo będzie mogło dalej działać. Restrukturyzacja to nie upadłość, jej celem jest naprawa przedsiębiorstwa a nie zakończenie jego...
Czytaj dalej
Dla rodzica samotnie wychowującego dziecko priorytetem jest uzyskanie środków na utrzymanie małoletniego i to niezależnie czy jest w trakcie sprawy rozwodowej czy sprawy o alimenty. Jeżeli rodzic dziecka odmawia dobrowolnej zapłaty, wówczas można wystąpić o udzielenie zabezpieczenia. Teoretycznie sąd powinien rozpoznać wniosek o zabezpieczenie w ciągu 7 dni, niestety w praktyce tak kolorowo to nigdy nie...
Czytaj dalej
Skutki wprowadzonych ograniczeń w zakresie działalności gospodarczej odczuwamy powoli wszyscy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i Twoja firma ma problemy finansowe, nie czekaj aż będzie za późno.Upadłość firmy jest ostatecznością. Jeśli przedsiębiorstwo jest zagrożone niewypłacalnością warto pomyśleć o przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.Czym jest restrukturyzacja?Restrukturyzacja to proces zmierzający do wyciągnięcia firmy z kłopotów (zazwyczaj finansowych, a dokładniej płynnościowych).W przejściu przez ten proces pomaga przedsiębiorcy...
Czytaj dalej
30 kwietnia 2020 r. sejm przyjął tzw. ustawę antyprzemocową, której celem jest ochrona ofiar przemocy domowej. Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego możliwość natychmiastowego izolowania sprawców przemocy w domowej od ofiar.Jak było do tej pory ?Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej dopuszczalny był wyłącznie na podstawie postanowienia sądu wydanego w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu...
Czytaj dalej
Prowadzisz działalność gospodarczą, grozi ci upadłość i próbujesz ochronić majątek małżeński wprowadzając intercyzę i przenosząc wszystkie wartościowe składniki majątku na drugiego małżonka? A może uważasz, że w tej trudnej sytuacji pomoże szybki rozwód i w następstwie tego podział majątku?Zanim zdecydujesz się na taki ruch przeczytaj to co napisałam poniżej, bo pochopne działania mogą przynieść więcej...
Czytaj dalej